...
Житія святих,  Листопад

Святитель Іона, архієпископ Новгородський

Місяця листопада на 5-й день

Цей блаженний Йона народження та виховання мав у Великім Новгороді; коли осиротів од батьків своїх, одна вдовиця повболівала за ним по-материнському і, взявши, виховала його та й віддала одному диякону в науку божественних книг. Був-бо норовом тихий, і покірливий, і смиренний, до малих дітей на ігриська ніколи не був прихильний, а коли юний був, ознаменований став од Бога на святительський престол Великому Новгороду, бо якось вийшов він від свого вчителя зі хлопцями, хлопці ігри завели, а він стояв і дивився на них. І трапився тоді преподобний Михаїл-юродивий, що називався Клопський, котрий мимо дорогою проходив, де чесний цей хлопець стояв. Кинувся до нього Михаїл, і прибіг, і взяв його, і підняв вище себе, пророчо кричачи йому: “Іване, — так-бо від святого хрещення звали ту дитину, — навчайся книг старанно, маєш-бо цьому Великому Новгороду архиєпископом бути!” І, обійнявши його, відійшов у свій монастир на Клопськ.

І збулося Михайлове пророцтво у свій час, бо блаженний той хлопець Іван прийшов у дорослий вік і, марноту життя роздивившись, відійшов у пустелю, що звалася Отиня, і в обителі Харитона, архимандрита, іноче життя прийняв, добре трудячись, — перейменований був після постриження свого в Йону. Після того, коли архиєпископ, святий Євтимій, до Бога відійшов, березня в 11-ий день, і покладений був у монастирі, що на В’яжищах, якого він збудував, узятий був святий Йона із тієї Харитонової обителі і у Великий Новгород уведений — радувалися щодо нього всі громадяни Великого Новгорода. І тоді князь, і бояри, і посадники, і весь народ послали святого із грамотою до Москви, до митрополита Йони, щоб поставив його архиєпископом їхньому місту. Митрополит же із архиєпископами та єпископами і з усім собором освятив його і відпустив із миром додому.

Святий-бо прийшов до своєї архиєпископії у Великий Новгород, усім мир і благословення дав і достатнє учинив повчання з Божественних Писань. Сидячи ж на своєму престолі, труд до труду прикладав, добре пасучи доручене собі стадо і суди творячи по правді, а не за мздою, не для того, щоб сильний ґвалтував смиренного, а забирав сам скривдженого із рук тих, котрі кривдили його, і подавав численні милостині убогим, сиротам та вдовицям. У монастирі ж тому, у якому постригся, у пустині Отній, поставив церкви кам’яні: спершу церкву велику поставив Трьох Святителів та іконами, книгами та всіма оздобами прикрасив; відтак трапезу кам’яну звів, приєднавши до неї церкву святого Миколая; також церкву святого Івана Предтечі збудував, приєднавши до паперті великої церкви, у ній-бо й могилу собі викопав і, багато сіл із великим маєтком та угіддям купивши, віддав обителі — і тим витратив свого великого маєтка. І ще церкву поставив святого Онуфрія Великого в тій-таки обителі. А після того деяким святим через світлість їхню на вічну пам’ять і для віддання останнім поклоніння звелів Логофетові Пахомію, котрий був зі Святої Гори, скласти їм канони й житія: великому Варлааму, що на Хутині, і великому Онуфрію, і великій княгині Ользі, і преподобному Саві Вишерському, і архиєпископові Євтимію, що був перед ним.

Після цього великий князь Василій, та син його Іван, та митрополит Йона повеліли святому прийти до себе у Москву, а коли прийшов, був чесно від них прийнятий, та й сам великий князь і сини його підтримували правицю святого, оскільки старий був, — тоді збиралися церковні для справлення. Почав же великий князь перед святителями скаржитися святому на Великий Новгород; святий-бо Йона багато втішних слів сказав великому князю і переконував його, щоб не підіймав руки на Великий Новгород і щоб задовольнив людей міста того. Тоді, взявши жалувану грамоту своєму монастиреві на всілякі справлення, у свою архиєпископію повернувся.

По тому святий митрополит Йона послав до блаженного того Йони нову грамоту, щоб знову прийшов швидко до Москви, кажучи: “Святче Божий, уже відхожу до Бога, і тебе я вибрав за достойного пасти престола великої Церкви”. Святий же відписав йому: “Уже старий я є і ноги маю утяжені, отче святий, не можу цього учинити. На воскресіння загальне святих там, отче, сподобимося видіння солодкого від Учителя нашого Христа”.

Коли помер святий Йона-митрополит, цей Йона, архиєпископ Великого Новгорода, повелів тому-таки вищезгаданому Пахомію, щоб написав канона святому митрополитові, який відійшов до Бога, і за те обдарував Пахомія численними дарами.

При житті цього святого Йони, архиєпископа, доброплідна була земля Новгородська та Псковська, тож рясніла всіма овочами за його святими молитвами. Якось при ньому на місто моровиця впала, святий же втішив людей Золотоустовими словами, кажучи: “Через те биті буваємо, що зогрішили Богові і покаяння не доступилися за гріхи наші!” — та інше численне говорив людям. Учинили-бо люди зі святим молебне співання, збудували храма на ім’я святого Симеона у Звіринцях — і тоді припинилася моровиця, і люди здорові стали молитвами свого пастиря.

Коли ж святий у старість глибоку прийшов, написав заповіта своєю рукою щодо монастиря свого, щоб ніхто не чинив йому насилля. І причастився Божественних Христових таїн, та й помер блаженною кончиною, як праведний. Над ним-бо співання учинила братія, поклавши чесне його тіло у дубового ковчега і на ньому написавши літо, і місяць, і день відходу його. І поставили в церкві святого Івана Предтечі, яку сам збудував. Над гробом святого співали сорок днів і гробницю над ним уладили вище ліктя. Коли ж настало друге літо після смерті святого, тіло його чесне почало видавати в церкві тій добропахтіння, і аж досі видає. І численні зцілення бували від тіла святого й досі бувають людям, котрі приходять із вірою, коли хтось буває охоплений якоюсь недугою. Пас же церкву свою тридцять років у честь Бога єдиного в Тройці, Иому-бо слава тепер, і завжди, і навіки віків. Амінь!

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь святителю Ионе, архиепископу Новгородскому, глас 4

Исправле́ние ве́ры, и о́браз кро́тости,/ и я́коже сад посреде́ рая́,/ преподо́бными де́лы твои́ми мир просвеща́еши,/ и сего́ ра́ди к моще́м твои́м любо́вию прикаса́емся и ве́рно вопие́м:/ предста́ни в по́мощь воспева́ющим па́мять твою́ светоно́сную, о́тче Ио́но,// и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак святителю Ионе, архиепископу Новгородскому, глас 4

Свы́ше прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть/ хода́тайствовати Бо́гу и челове́ком,/ я́ко архиере́й возноше́ние вознося́,/ и мир лю́дем твои́м снося́,/ и оби́лие плодо́в, Ио́но блаже́нне;/ ты бо еси́ Вели́каго Нова́гра́да похвала́// и су́щих о нем ра́дость.

Тропaрь с™aгw, глaсъ д7:

И#справлeніе вёры, и3 џбразъ кр0тости, и3 ћкоже сaдъ посредЁ раS, прпdбными дёлы твои1ми мjръ просвэщaеши, и3 сегw2 рaди къ честнёй рaцэ твоeй люб0вію прикасaемсz, и3 вёрнw вопіeмъ: предстaни въ п0мощь воспэвaющымъ пaмzть твою2 свэтон0сную, џтче їHно, и3 моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Свhше пріsлъ є3си2 бжcтвенную бл7годaть, ходaтайствовати бGу и3 человёкwмъ, ћкw ґрхіерeй возношeніе возносS, и3 ми1ръ лю1демъ твои6мъ сносS, и3 nби1ліе плодHвъ, їHно бlжeнне: тh бо є3си2 вели1кагw новaграда похвалA, и3 сyщихъ њ нeмъ рaдость.

Ще в розробці

Знайшли помилку