...
Мученик Єпимах p1dsfe6qv41quc1evr165h14gasb83
Житія святих,  Жовтень

Мученик Єпимах

Місяця жовтня на 31-й день

Святий мученик Епимах був родом із Єгипту. Довгий час він жив відлюдником на горі Пелусійській. Під час гонінь на християн в Олександрії (близько 250 року) святий Епимах, палахкотячи ревнощами до істинної віри, прийшов до міста, зруйнував язичницьких ідолів і безбоязно сповідував Христове вчення. За це святий був підданий мукам. Серед людей, які бачили його муки, стояла жінка з хворим оком; крапля крові мученика зцілила хвору. Після жорстоких мук святий був усічений мечем.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученику Епимаху Новому, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди, Епима́х,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученику Епимаху Новому, глас 4

Многообра́зныя ра́ны претерпе́л еси́/ и вене́ц прие́м от Христа́ Бо́га,/ Ему́же о нас моли́ся, блаже́нне Епима́ше,/ ве́рно соверша́ющих па́мять твою́,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Тропaрь, м§ника, глaсъ д7:

Мч7никъ тв0й, гDи, є3пімaхъ, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебє2, бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. тогw2 мл7твами сп7си2 дyшы нaшz.

Конда1къ мч7нику, гла1съ д7:

Многоoбра6зныz ра6ны претерпёлъ є3си2 и3 вэнeцъ пріе1мъ t хrта2 бGа, є3му1же w3 на1съ моли1сz, бlже1нне є3піма1ше, вёрнw соверша1ющихъ па1мzть твою2, да сп7се1тъ ду1ши на1шz.

Ще в розробці

Знайшли помилку