...
Житія святих,  Жовтень

Апостоли від 70-ти Стахій, Амплій, Урван, Наркіс, Апелій та Аристовул

Місяця жовтня на 31-й день

Святого Стахія було поставлено від апостола Андрія єпископом у Візантії, збудував купно зі святим Андрієм церкву в Аргирополі і, багато вірних зібравши, повчав їх спасительному життю, і трудився в тому подвизі на людське спасіння шістнадцять років та й з миром заснув. Амплій же та Урван також єпископами були, від того-таки апостола поставлені: Амплій у Діосполі, Урван у Македонії; проповідуючи Христа й ідолів знищуючи, підняли на себе юдеїв та еллінів, і від них побиті були, вінця мученичого собі сплітаючи. Наркис же в Атенах, Апелій в Іраклії, Аристовул у Британії Христове проповідували Євангеліє, після багатьох трудів та подвигів блаясенні свої душі в руки Господу віддали.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь апостолам, глас 3

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак апостолам Апеллию, Урвану, Аристовулу, Амплию, Наркиссу и Стахию, глас 8

Я́ко свяще́нная сокро́вища Всесвята́го Ду́ха/ и Со́лнца Сла́вы сия́ния, по до́лгу воспои́м му́дрыя апо́столы,/ Апе́ллия, Урва́на же и Аристову́ла,/ Ампли́я, Нарки́сса и Стахи́я,// я́же благода́ть собра́ Бо́га на́шего.

Тропaрь, глaсъ G:

Ґпcли, с™jи, моли1те млcтиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, ґпcлwвъ, глaсъ и7:

Ћкw сщ7є1ннаz сокрHвища всес™aгw д¦а, и3 сlнца слaвы сі‰ніz по д0лгу воспои1мъ, м{дрыz ґпcлы, ґпeлліа, ўрвaна же и3 ґрістовyла, ґмплjа, наркjсса, и3 стахЂа, ±же бlгодaть собрA бGа нaшегw.

Ще в розробці

Знайшли помилку