...
Святий Стефан Мілютин, король Сербський p1b0knc73g1415obd1lnm1p20mmb3
Житія святих,  Жовтень

Святий Стефан Мілютин, король Сербський

Місяця жовтня на 30-й день

Святий Стефан був молодшим сином короля Стефана – Уроша I і онуком першопроголошенного короля святого Стефана.

Він правив Сербією з 1275 по 1320 рік. Престол Стефан Мілютін отримав від старшого брата свого Драгутіна, вірного християнина, який після недовгого царювання передав владу братові, а сам жив відлюдником у Сремі, де творив таємні подвиги в ямі-могилі, викопаній власноруч.

Він помер 2 березня 1316 року. Святий Стефан Мілютін, ставши королем, мужньо, словом і ділом, часто зі зброєю в руках захищав православних сербів від численних ворогів. Їм побудовано понад сорок храмів, чимало монастирів і будинків для прочан. Особливо дбав святий про афонські монастирі. Коли сербське королівство пало, монастирі залишилися осередками національної культури й Православ’я в сербському народі.

Святий Стефан помер 29 жовтня 1320 року і похований у Баньській обителі.

Через два роки були відкриті його нетлінні мощі. Свята Олена, благочестива мати своїх святих синів, після смерті чоловіка все життя присвятила богоугодним справам: будувала будинки для зубожілих селян, влаштовувала обителі для бажаючих жити в чистоті і самоті. Біля міста Спіча вона побудувала Речеський монастир і обдарувала його угіддями.

Перед своєю смертю свята Олена прийняла чернецтво і відійшла до Господа в 1306 році.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь праведному Стефану Милютину, королю Сербскому, глас 3

Ты на земли́ вседу́шно Христа́ возлюби́в/ и Того́ за́поведи соблюда́я,/ я́ко река́, благоутро́бием изсо́хших нището́ю бога́тно напои́л еси́/ и лю́ди своя́ снабде́л еси́,/ и ра́ка моще́й твои́х благоуха́ния цельбы́ всем подае́т,/ сего́ ра́ди, свя́те, мо́лим тя,// изпроси́ душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак праведному Стефану Милютину, королю Сербскому, глас 4

Яви́лся еси́ от ко́рене блага́го/ о́трасль пресла́вная оте́честву своему́ и прароди́телем свои́м,/ новообра́зен подо́бник быва́еши// и лю́дем свои́м явля́ешися у́тварь прекра́сная.

Тропaрь, глaсъ G:

Ты2 на земли2 вседyшнw хrтA возлюби1въ и3 тогw2 зaпwвэди соблюдaz, ћкw рэкA, бlгоутр0біемъ и3зс0хшихъ нищет0ю богaтнw напои1лъ є3си2 и3 лю1ди сво‰ снабдёлъ є3си2, и3 рaка мощeй твои1хъ бlгоухaніz цэльбы6 всBмъ подаeтъ, сегw2 рaди, с™е, м0лимъ тS, и3спроси2 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Kви1лсz є3си2 t к0рене бл7гaгw џтрасль преслaвнаz nтечeству своемY и3 прароди1телємъ свои6мъ, новоoбрaзенъ под0бникъ бывaеши и3 лю1демъ свои6мъ kвлsешисz ќтварь прекрaснаz.

Ще в розробці

Знайшли помилку