...
Житія святих,  Жовтень

Святий апостол і євангеліст Лука

День пам'яті (н. ст.)

Місяця січня на 4-й день — Собор семидесяти апостолів / квітня на 22-й день / жовтня на 18-й день

Святий апостол і євангеліст Лука, уродженець Антіохії Сирійської, апостол від семидесяти, був сподвижником святого апостола Павла (Флп. 1:24; 2Тим. 4:10) і лікарем із освіченого грецького середовища. Почувши про Христа, він прибув до Палестини і там палко сприйняв спасительне вчення від Самого Господа. Як і інші із семидесяти учнів, Лука був посланий Господом на першу проповідь про Царство Небесне ще за життя Спасителя на землі (Лк. 10:1-3). Після Воскресіння Господь Іісус Христос явився святим Луці і Клеопі, котрі йшли до Еммауса.

Апостол Лука взяв участь у другій місіонерській подорожі апостола Павла, і відтоді вони були нерозлучні. Коли святого Павла залишили всі співпрацівники, апостол Лука продовжував розділяти з ним всі труднощі благовісницького подвигу (2Тим. 4:10). Після мученицької кончини первоверховних апостолів Лука покинув Рим і пройшов із проповіддю Ахаією, Лівією, Єгиптом і Фиваїдою. У місті Фіви він мученицьки завершив своє земне життя.

Згідно з переданням, він написав перші ікони Божої Матері. «Благодать Народженого від Мене і Моя милість з цими іконами хай буде», — сказала Пречиста Діва, побачивши ікони. Святий Лука написав також і ікони святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Євангеліє написане ним у 62–63 роках у Римі, під керівництвом апостола Павла. У перших віршах (Лк. 1:1-3) євангеліст чітко висловив ціль своєї праці: якнайповніше і в хронологічній послідовності описати за порядком усе, що відомо християнам про Іісуса Христа і Його вчення. Тим самим святий Лука дав тверде історичне обґрунтування християнського уповання (Лк. 1:4). Він ретельно дослідив відомості, широко використав усне передання Церкви та розповіді Самої Пречистої Діви Марії (Лк. 2:19,51).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь апостолу и евангелисту Луке, глас 5

Апо́стольских дея́ний сказа́теля,/ и Ева́нгелия Христо́ва све́тла списа́теля,/ Луку́ препе́таго, сла́вна су́ща Христо́ве Це́ркви,/ пе́сньми свяще́нными свята́го апо́стола похва́лим,/ я́ко врача́ су́ща, челове́ческия не́мощи,/ естества́ неду́ги и я́зи душ исцеля́юща,// и моля́щася непреста́нно за ду́ши на́ша.

Ин тропарь апостолу и евангелисту Луке, глас 3

Апо́столе святы́й и Евангели́сте Луко́,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак апостолу и евангелисту Луке, глас 2

И́стиннаго благоче́стия пропове́дника,/ и та́ин неизрече́нных ри́тора,/ звезду́ церко́вную, Луку́ Боже́ственнаго восхва́лим:/ Сло́во бо его́ избра́ с Па́влом му́дрым, язы́ков учи́теля,// Еди́н ве́дый серде́чная.

Молитва апостолу и евангелисту Луке

О, святы́й Луко́, Бо́гом избра́нный и Ма́терию Бо́жиею благослове́нный, пропове́дниче по все́й вселе́нней Ева́нгелия Христо́ва, му́чениче и Апо́столе, помо́щниче все́м моли́твенно призыва́ющим тя́, помози́ и на́м, непотре́бным рабо́м Госпо́дним, я́ко мы́ по мно́гим прегреше́ниям на́шим обрета́емся во тьме́ и се́ни сме́ртней, отдале́че от Бо́га отстоя́. Чрез то́ студо́м посра́мленныя не и́мамы дерзнове́ния Го́спода моли́ти о прощении, призыва́ем тя́, вели́кий свети́льниче Бо́жий, я́ко пребыва́ющаго в непреходя́щем Его́ све́те, моли́ о на́с Го́спода, да поми́лует на́с.

Тропaрь, глaсъ є7:

Ґпcльскихъ дэsній сказaтелz, и3 є3ђліа хrт0ва свётла списaтелz, лукY препётаго неиспи1санна сyща хrт0вэ цRкви, пёсньми сщ7eнными с™aго ґпcла похвaлимъ, ћкw врачA сyща, человёчєскіz нeмwщи, є3стествA недyги, и3 ћзи дyшъ и3сцэлsюща, и3 молsщасz непрестaннw за дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ в7:

И$стиннагw бл7гочeстіz проповёдника, и3 т†инъ неизречeнныхъ ри1тора, ѕвэздY цRк0вную, лукY бжcтвеннаго восхвaлимъ: сл0во бо є3го2 и3збрA, съ пavломъ мyдрымъ kзhкwвъ ўчи1телz, є3ди1нъ вёдый сердє1чнаz.

Ще в розробці