...
Святитель Яків, єпископ Ростовський p1b39qcq6g186775h1l3q18qe6fm3
Житія святих,  Листопад

Святитель Яків, єпископ Ростовський

Місяця листопада на 27-й день

Святитель Яків, єпископ Ростовський, за місцевими переказами, прийняв постриг у Копирському на річці Ухтомі монастирі, за 80 кілометрів від Ростова. Тривалий час він був ігуменом цього монастиря, а 1385 року поставлений єпископом Ростовським за митрополита Пимена і великого князя Димитрія Донського.

Захищаючи засуджену на страту жінку, святитель, за прикладом Спасителя, велів кинути в неї перший камінь тому, хто вважає себе безгрішним, і відправив жінку на покаяння. Князь і ростовські бояри, незадоволені єпископським судом, вигнали святого Якова з Ростова. Вийшовши з міста, святитель підійшов до озера Неро, розстелив на воді свою святительську мантію, і, осінивши себе хресним знаменням, поплив на ній, як у човні, керований благодаттю Божою. Віддалившись від міста версти на півтори, святитель Яків вийшов на берег біля місця майбутнього монастиря. Князь і народ, розкаявшись, просили вибачення у святителя. Лагідний єпископ пробачив їх, але назад не повернувся.

На березі озера Неро він поставив собі келію і побудував невелику церкву на честь Зачаття праведної Анни Пресвятої Богородиці, започаткувавши Зачатіївський Яковлівський монастир. Помер святитель Яків тут же 27 листопада 1392 року.

Поширена думка, що святитель Яків боровся з іконоборчою єрессю якогось Маркіяна, що з’явилася в Ростові наприкінці XIV століття. Стародавнє житіє святителя не збереглося. Новітні агіографи стали брати відомості зі служби святителю Якову Ростовському. Однак служба, що збереглася у списках XVI-XVII ст., була складена шляхом запозичень зі служби на 6 лютого святителю Вуколу († бл. 100), який боровся з єретиком I століття Маркіяном, і зі служби святителю Стефану Сурозькому (VIII; пам’ять 15 грудня), який протистояв імператорові Костянтину Копроніму (741-775).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь святителям Ростовским, глас 4

Святи́телие прему́дрии,/ па́ствы ва́шея учи́телие богопросвеще́ннии,/ ве́ру ева́нгельскую в лю́дех преумно́жившии,/ любве́ Небе́сныя на земли́ достоподража́тельнии о́брази,/ лю́ди страны́ Росто́вския и Яросла́вския приобща́вшии спасе́нию,/ служи́телие вои́стинну Бо́жии/ и соприча́стницы апо́столов досто́йнии яви́лися есте́,/ Лео́нтие священному́чениче, Иса́ие, Игна́тие, Иа́кове, Фео́доре/ и златослове́сниче Ру́сский Дими́трие,/ Христа́ Бо́га моли́те/ о архиере́ех, на престо́ле ва́шем прее́мницех,/ о лю́дех, благоче́стно вас почита́ющих,/ о стране́ на́шей правосла́вней// и о всей Христо́вей Це́ркви.

Тропарь святителю Иакову, епископу Ростовскому, глас 4

Избра́н от ю́ности Бо́гови быв,/ святи́телю Иа́кове,/ сего́ ра́ди архиере́йства са́ном почте́н,/ упа́сл еси́ лю́ди, я́же тебе́ Бо́гом вруче́нныя,/ те́мже и по преставле́нии/ чуде́с дарова́ния от Бо́га прия́л еси́/ исцеля́ти разли́чныя недуги./ Моли́ о нас, соверша́юших честную па́мять твою́,// да тебе́ непреста́нно велича́ем.

Тропaрь, глaсъ д7:

И#збрaнъ t ю4ности бGови бhвъ, с™и 1телю їaкwве, сегw 2 рaди ґрхіерeйства сaномъ почтeнъ, ўпaслъ є3си2 лю1ди, ±же тебЁ бGомъ вручє1нныz: тёмже и3 по преставлeніи чудeсъ даров†ніz t бGа пріsлъ є3си2 и3сцэлsти разли6чныz недyги: моли2 њ нaсъ, совершaющихъ честнyю пaмzть твою2, да тебE непрестaннw величaемъ.

Кондaкъ, глaсъ и7:

Ћкw ґрхіерeєвъ сопрест0льникъ и3 с™и1телємъ и3зрsдный поб0рникъ бhлъ є3си2, с™и1телю їaкwве: непрестaннw сохранsй nтeчество твоE, грaдъ же и3 лю1ди, тебE вёрою почитaющыz,
и3 честны6мъ мощeмъ твои6мъ покланsющыzсz, да велеглaснw тебЁ вопіeмъ: рaдуйсz, їaкwве бGомyдре.

Ще в розробці