...
Житія святих,  Травень

Святитель Симон, єпископ Володимирський і Суздальський, у Києві, в Ближніх печерах

День пам'яті (н. ст.)

Місяця травня на 10-й день / у Неділю другу Великого посту — усіх преподобних Києво-Печерських (перехідне) / місяця червня на 23-й день — Собор Володимирських святих / у другу неділю вересня — Собор Нижегородських святих (перехідне) / місяця вересня на 28-й день — Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Ближніх печерах (прп. Антонія) спочивають

Святитель Симон Печерський, перший єпископ Володимиро-Суздальської землі, народився в другій половині XII століття і трудився в Києво-Печерському монастирі, де й прийняв постриг.

У 1206 році він став ігуменом Богородице-Різдвяного монастиря у Володимирі, а в 1215 році став єпископом Володимирським і Суздальським. Святитель, як добрий пастир, старанно дбав про ввірену йому паству і не залишав трудів чернечих.

Палаючи любов’ю до подвижників Печерських, святитель написав житія кількох Печерських угодників, які увійшли до Києво-Печерського Патерика. Святитель Симон є автором повчальних послань до ченця Києво-Печерського монастиря Полікарпа. Його перу належить «Сказання про святу чудотворну церкву Печерську Київську, як створилася, прикрасилася і освятилася».

Пробувши дванадцять років на архіпастирському престолі і прийнявши схиму, святитель Симон мирно помер 22 травня 1226 року. Чесне тіло святого, згідно з його бажанням, поклали в Ближніх (Антонієвих) печерах Києво-Печерської Лаври.

 

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь святителю Симону Печерскому, епископу Владимирскому и Суздальскому, глас 1

Жити́й преподо́бных оте́ц Пече́рских списа́телю изве́стный,/ святи́телю Христо́в Си́моне всеблаже́нне,/ моли́ся приле́жно с ни́ми Христу́ Бо́гу,/ да упра́вит в ми́ре живо́т наш/ и в кни́ги живо́тныя да напи́шет ны,// спаса́я ду́ши на́ша.

Кондак святителю Симону Печерскому, епископу Владимирскому и Суздальскому, глас 2

Святи́тельства оде́ждою,/ а́ще и досто́йне оде́ялся еси́,/ оба́че тем не вознося́ся,/ жела́л еси́ па́че сме́тием пред враты́ Ла́вры Пече́рския поврещи́ся,/ смиренному́дре Си́моне./ Те́мже, не а́ки сме́тие, врат вне,/ но, я́ко сокро́вище, внутрь святы́я пеще́ры положе́н бы́ти сподо́бился еси́,/ и ны́не на Небеси́ Го́сподеви предстоя́,// моли́ся о нас, чту́щих тя.

Молитва святителю Симону Печерскому, епископу Владимирскому и Суздальскому

О, свяще́нная главо́, вели́кий уго́дниче Бо́жий, святи́телю Христо́в и чудотво́рче, преподо́бне и Богоно́сне о́тче Си́моне! К тебе́, небе́сному засту́пнику и те́плому предста́телю на́шему с ве́рою и любо́вию припа́даем и со упова́нием всеусе́рдно мо́лим тя: яви́ милосе́рдие твое́ нам смире́нным и гре́шным, и проле́й те́плыя моли́твы твоя́ о нас ко Го́споду, Ему́же со А́нгелы и все́ми святы́ми предстои́ши на Небеси́ во сла́ве ве́чней. Ве́мы, свя́тче Бо́жий, я́ко сво́йственно есть тебе́ милосе́рдие, и́бо еще́ на земли́ живу́щу ти, еди́но име́л еси́ попече́ние, е́же спаса́ти от поги́бели грехо́вныя ду́ши челове́ческия; те́мже у́бо потщи́ся, благосе́рде, предстоя́ стра́шному Престо́лу Го́спода Сла́вы, хода́тайствовати о на́шем спасе́нии, да не поги́бнем лю́те со беззако́нии на́шими. Ве́руем, о́тче всеблаже́нне, я́ко ты и́же Христо́вою любо́вию, бли́жния твоя́ возлюби́л еси́, всегда́ пребыва́л еси́ в ми́ре сем, кольми́ па́че лю́биши вся ны о Го́споде на Небесе́х водворя́яся; те́мже всеусе́рдно мо́лим тя, я́ко отца́ нам су́ща, да вы́ну соблюда́еши ны под покро́вом твои́м от вся́каго зла. Ты, о́тче преподо́бне, не то́чию сам ве́рою пра́вою и благи́ми де́лы до́бре угоди́вый Го́сподеви, но и ины́х научи́вый пра́во ве́ровати и во́лю Бо́жию твори́ти, ве́лий нарече́н еси́ во Ца́рствии Небе́сном, по нело́жному обетова́нию Христ́ову; те́мже у́бо наста́ви и нас, да́нною тебе́ от Го́спода благода́тию, та́ко ве́ровати, и та́ко путе́м за́поведей Госпо́дних ше́ствовати, я́ко не то́чию нам саме́м николи́же на поги́бельный путь неве́рия и на стезю́ повеле́ниям Бо́жиим проти́ву соврати́тися, но па́че да бу́дем дово́льни и ины́х во правове́рии утверди́ти и на путь и́стинного благоче́стия наста́вити. О преблаже́нне, потщи́ся у́бо о сем наипа́че умоля́ти Щедрода́вца Бо́га, да пода́ст нам ве́ру пра́ву и несумне́нну, благоче́стие и́скреннее и непоколеби́мое, братолю́бие нелицеме́рное, и преспе́яние во всех благи́х де́лех, да вы́ну памятующе зва́ние и избра́ние на́ше, бу́дем, я́коже учит святы́й апо́стол, соверше́нни и испо́лнени во вся́кой во́ли Бо́жией, никому́же не полага́юще претыка́ния или́ собла́зна ни сло́вом, ни житие́м на́шим, но всегда́ промышля́юще то́чию до́брая пред Бо́гом и челове́ки. Еще́ же припа́дающе мо́лим тя, уго́дниче Христо́в, предста́тельствовати ко Всеми́лостивому Влады́це и Царю́ ца́рствующих, да сохрани́т под покро́вом Своея́ бла́гости, во здра́вии и непременя́емом благополу́чии богохрани́мый наро́д наш, и изба́вит его́ от вся́каго зла́го обстоя́ния; да соблюде́т Це́рковь святу́ю от ересе́й и раско́лов, держа́ву же правосла́вную от вся́каго мяте́жа, бра́ней и нестрое́ний; да даст па́стырем Це́ркви святу́ю ре́вность о спасе́нии пасо́мых и просвеще́нии неве́рующих све́том Богоразу́мия, и да умудри́т их пра́во пра́вити сло́во и́стины; да́рует нача́льствующим му́дрость и си́лу, подчине́нным усе́рдие и благопоко́рливость, судия́м прозо́рливость и нелицеприя́тие, супру́гам ве́рность и единоду́шие, роди́телем ра́зум и благоче́стие, ча́дом кро́тость и послуша́ние, наста́вником и воспита́телем ю́ношества доброучи́тельность и смиренному́дрие, уча́щимся и воспиту́емым благо́е в ве́ре и благоче́стии науче́ние и возраста́ние, всем же лю́дем всяк дар коему́ждо благопотре́бен, вся́ку благовре́менну по́мощь во благи́х де́лех, и вся ко спасе́нию и сла́ве Бо́жией подоба́ющая. Сохрани́, о́тче преподо́бне, твои́ми богоприя́тными моли́твами вся гра́ды и ве́си держа́вы на́шея, и град сей, и дом сей, от вся́каго зла и нападе́ний вра́жиих, вся же правове́рныя лю́ди, с любо́вию и упова́нием притека́ющия к покро́ву твоему́, и благоче́стно покланя́ющияся моще́м твои́м, осени́ небе́сным твои́м благослове́нием, и вся проше́ния их во бла́го испо́лни. Ей, уго́дниче Бо́жий, не пре́зри моле́ний на́ших, и не посрами́ нас от упова́ния и ча́яния на́шего! Се бо мы недосто́йнии, и смире́ннии мно́гих грехо́в испо́лненнии, ве́дуще, я́ко гре́шники Бог не послу́шает, но а́ще кто Богочте́ц есть и во́лю Его́ твори́т, того́ послу́шает, ко твоему́ прибега́ем предста́тельству, тобо́ю дерза́ем умоля́ти милосе́рдие Бо́жие; ве́руем бо, всеблаже́нне, я́ко ели́ка а́ще ты, пра́веден сый, воспро́сиши в моли́тве от Бо́га, даст ти Бог. Те́мже у́бо бу́ди те́плый о нас предста́тель ко Щедрода́вцу Бо́гу, да твое́ю по́мощию и заступле́нием ми́рно и благоче́стно пожи́вше на земле́ сподо́бимся и небе́сных благ восприя́тия, сла́вяще и превознося́ще Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, и твое́ ми́лостивое предста́тельство во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я святителю Симону Печерскому, епископу Владимирскому и Суздальскому

О, всехва́льный и всечестны́й архиере́ю, святи́телю Христо́в, преподо́бне и богоно́сне о́тче Си́моне! При́зри, с сво́йственным тебе́ благосе́рдием, от высо́т Небе́сных, иде́же со А́нгелы и все́ми святы́ми Го́споду Сла́вы предстои́ши, на нас недосто́йных и до́лу прекло́нных, смире́нных же и гре́шных, притека́ющих к многомо́щному предста́тельству твоему́ с ве́рою, любо́вию и упова́нием. Простри́ моли́твенно преподо́бныя ру́це твоя́ ко Го́споду и Влады́це, и испроси́ от щедрода́тельныя Его́ благосты́ни оставле́ние согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных, покая́ние серде́чное, здра́вие душе́вное и теле́сное, житие́ ми́рное и безмяте́жное, возду́ха благорастворе́ние, земли́ плодоно́сие, жите́йских потре́б дово́льство, во всем благо́е поспеше́ние, и да не во зло обрати́м да́руемая нам блага́я, но во сла́ву пресвята́го и́мене Его́, и во спасе́ние на́ше. Еще́ же припа́дающе мо́лим тя, потщи́ся, благосе́рде, предста́тельствовати ко Го́споду Человеколю́бцу, да изба́вит нас, по вели́цей Свое́й ми́лости, от вся́ких бед и скорбе́й, от вся́ких неду́гов и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти и от всех озлобле́ний, от вся́ких ко́зней враго́в ви́димых и неви́димых и от вся́каго зла; да укрепи́т в нас пра́вую ве́ру и благоче́стие нелицеме́рное, и да пода́ст нам си́лы в борьбе́ со страстьми́ и похотьми́ на́шими; да соблюде́т нас от нечести́вых и душепа́губных уче́ний неве́рия и суеве́рия, и́миже наве́туется в нас святооте́ческая Правосла́вная ве́ра, и да изба́вит нас от вся́ких прираже́ний ду́ха, и́же ны́не де́йствует в сыне́х противле́ния; да всади́т в сердца́ на́ша дух смире́ния и кро́тости, дух братолю́бия и незло́бия, дух терпе́ния и целому́дрия, дух святы́я ре́вности о сла́ве Бо́жией и спасе́нии бли́жних; да при́зрит благоутро́бно на вся́кую ду́шу, тре́бующую благода́тныя Его́ ми́лости, и да́рует, по неизрече́нным щедро́там Своего́ человеколю́бия, боля́щим исцеле́ние, скорбя́щим утеше́ние, малоду́шным успокое́ние, уныва́ющим ободре́ние, стра́ждущим осла́бу, бе́дствующим по́мощь, си́рым покро́в, безприю́тным приста́нище, оби́димым защи́ту, злосло́вимым терпе́ние, уничижа́емым великоду́шие, гони́мым заступле́ние, оклевета́емым оправда́ние, и всем, во вся́ких ну́ждах и злострада́ниях су́щим, душе́вную отра́ду, и ско́рое избавле́ние. Ей, свя́тче Бо́жий, бу́ди те́плый моли́твенник и приле́жный хода́тай ко Го́споду о вся́кой души́ ве́рных твои́х чти́телей, и́щущих твоея́ по́мощи, да никто́же во упова́нии свое́м на тя посра́млен бу́дет, но вси предста́тельством твои́м да обря́щут, во вся́ких обстоя́ниих, благода́ть и ми́лость Всеще́драго Бо́га, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ще в розробці

Ще в розробці