...
Житія святих,  Жовтень

Святитель Олексій, Митрополит Київський (Московський) і всієї Русі, чудотворець

День пам'яті (н. ст.)

Місяця лютого на 12-й день / травня на 20-й день — знайдення мощей / червня на 23-й день — Собор Володимирських святих / липня на 30-й день — Собор Самарських святих / вересня на 10-й день — Собор Липецьких святих / у другу неділю вересня — Собор Нижегородських святих (перехідне) / місяця жовтня на 5-й день — Собор святителів Московських

Святитель Олексій, митрополит Київський (Московський) і всієї Русі, чудотворець (в миру Єлевферій), народився 1292 року (за іншими даними, 1304 року) в Москві в родині боярина Феодора Бяконта, вихідця із Чернігівського князівства.

Господь рано відкрив майбутньому святителю його високе призначення. На дванадцятому році життя Єлевферій розкинув сітки для лову птахів, непомітно для самого себе задрімав і раптом виразно почув голос: «Олексію! Що марно трудишся? Ти ловитимеш людей». Відтоді отрок став усамітнюватися, часто відвідувати церкву і в п’ятнадцять років зважився стати ченцем. 1320 року він вступив до Московського Богоявленського монастиря, де провів понад двадцять років у суворих чернечих подвигах. Керівниками його і друзями були славетні подвижники цієї обителі — старець Геронтій і Стефан, брат преподобного Сергія Радонезького.

Пізніше митрополит Феогност повелів майбутньому святителю залишити монастир і завідувати судовими справами Церкви. Ці обов’язки святий виконував дванадцять років зі званням митрополичого намісника. Наприкінці 1350 року владика Феогност висвятив Олексія на єпископа Володимирського. Після смерті Феогноста патріарх Філофей поставив Олексія митрополитом.

Настільна грамота патріарха новому митрополиту датована 30 червня 1354 року. Згідно з нею, Олексій, не будучи греком, зводився в сан митрополита як виняток, за його доброчесне життя й духовні чесноти. У той час Руську Церкву роздирали великі негаразди і чвари, зокрема через претензії митрополита Литви і Волині Романа. 1356 року, щоб покласти край смутам і тривогам, святитель вирушив у Константинополь до Вселенського патріарха. Патріарх Калліст дав Олексієві право використовувати титул «всечесного митрополита і екзарха».

На зворотному шляху під час бурі на морі кораблю загрожувала загибель. Олексій молився і дав обітницю побудувати храм святому того дня, в який корабель пристане до берега. Буря вщухла, корабель пристав 16 серпня. Захоплено зустріла святителя Москва.

Незважаючи на всі смути, святитель Олексій всіляко дбав про свою паству — ставив єпископів, влаштовував спільножительні монастирі (за зразком Троїцького, заснованого преподобним Сергієм), налагоджував стосунки з ординськими ханами. Не раз святому і самому доводилося подорожувати в Золоту Орду. 1357 року хан зажадав у великого князя, щоб святитель прибув до нього і зцілив сліпу Тайдулу — його дружину. «Прохання і діло перевищує міру сил моїх, — сказав святий Олексій, — але я вірю Тому, Котрий дав прозріти сліпому, — не зневажить Він молитви віри». І справді, за його молитвою, окроплена святою водою, дружина хана зцілилася.

Коли помер великий князь Іоанн, святитель взяв під свою опіку малолітнього його сина Димитрія (майбутнього Донського). Водночас не полишав митрополит і праці з улаштування нових обителей. Зокрема, у 1361 році він заснував Спаса Нерукотворного Образу монастир на Яузі в Москві (Андроників, за ім’ям учня преподобного Сергія, першого ігумена монастиря Андроника) відповідно до обітниці, яку дав, коли корабель під час його поїздки до Константинополя зазнав лиха. Він також заснував Чудів монастир у Московському Кремлі та відновив дві стародавні обителі – Благовіщенську в Нижньому Новгороді й Константино-Єленинську у Володимирі. У 1360 році в Серпухові він заснував Владичній жіночий монастир на честь Введення до храму Пресвятої Богородиці, а також побудував жіночу Олексіївську спільножительну обитель.

Святитель Олексій дожив до глибокої старості, до сімдесяти восьми років, пробувши на митрополичій кафедрі двадцять чотири роки. Спочив він 12 лютого 1378 року і був похований за заповітом у Чудовому монастирі. Мощі його були знайдені через 50 років чудесним чином, після чого почалося шанування пам’ять великого святителя і молитовника за Руську землю.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь святителю Алексию, митрополиту Киевскому и всея Руси, глас 8

Я́ко апо́столом сопресто́льна,/ и врача́ предо́бра, и служи́теля благоприя́тна,/ к ра́це твое́й честне́й притека́юще, святи́телю Алекси́е Богому́дре, чудотво́рче,/ соше́дшеся, любо́вию в па́мять твою́ све́тло пра́зднуем,/ в пе́снех и пе́ниих ра́дующеся и Христа́ сла́вяще,/ такову́ю благода́ть тебе́ дарова́вшаго исцеле́ний// и гра́ду твоему́ вели́кое утвержде́ние.

Кондак святителю Алексию, митрополиту Киевскому и всея Руси, глас 8

Боже́ственнаго и пречестна́го святи́теля Христо́ва,/ но́ваго чудотво́рца Але́ксия,/ ве́рно вси пою́ще, лю́дие, любо́вию да ублажи́м, я́ко па́стыря вели́каго,/ служи́теля же и учи́теля прему́дра земли́ на́шия/ Днесь, в па́мять его прите́кше,/ ра́достно возопие́м песнь Богоно́сному:/ я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ многообра́зных нас изба́ви обстоя́ний, да зове́м ти:// ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Тропaрь, глaсъ и7:

Ћкw ґпcлwмъ сопrт0льна, и3 врачA пред0бра, и3 служи1телz бл7гопріsтна, къ рaцэ твоeй честнёй притекaюще, ст7и1телю ґлеxjе, бGомyдре чудотв0рче, сошeдшесz люб0вію въ пaмzть твою2 свётлw прaзднуемъ, въ пёснехъ и3 пёніихъ рaдующесz, и3 хrтA слaвzще, таковyю бл7годaть тебЁ даровaвшаго и3сцэлeній, и3 грaду твоемY вели1кое ўтверждeніе.

И$нъ, глaсъ д7:

Ґпcльскихъ догм†тъ nпaсна храни1телz, цRкве рyсскіz пaстырz и3 ўчи1телz, пребл7жeннагw ґлеxjа с™и1телz пaмzть прaзднующе, славосл0вимъ хrтA бGа нaшего пёсньми достод0лжными, даровaвшаго нaмъ ўг0дника своего2, ћкw nби1льный и3ст0чникъ точaщъ врачев†ніz, грaду же москвЁ похвалY и3 ўтверждeніе.

Ще в розробці!