...
Житія святих,  Травень

Святитель Герман, патріарх Константинопольський

День пам'яті (н. ст.)

Місяця травня на 12-й день

Святитель Герман, патріарх Константинопольський, народився в Константинополі в VII столітті. За наказом імператора Константина Погоната батько хлопчика, один із перших сенаторів у Візантії, був убитий (668–685), а Герман був оскоплений і відданий у церковні клірики, де він глибоко вивчив Святе Письмо. За святість життя Герман був поставлений єпископом у місто Кизик.

Святитель Герман твердо став на захист православної віри від єретиків-іконоборців. Згодом його було поставлено патріархом Константинопольським. Святий продовжував протистояти іконоборцям, очолюваним імператором-єретиком Львом ІІІ Ісавром (717–741), проте сили були нерівні і він змушений був покласти свій омофор у вівтарі на престолі та залишити першосвятительську кафедру. Тоді розгніваний імператор, викритий напередодні патріархом у єресі, послав воїнів, які піддали святого побоям і вигнали із патріаршого дому. Святитель Герман був патріархом 14 років і 5 місяців. Залишивши престол, він пішов у монастир, де провів останні дні свого життя. Помер святий патріарх Герман у 740 році, у віці дев’яноста п’яти років, і похований у монастирі Хора в Константинополі. Згодом мощі його було перенесено до Франції.

На Сьомому Вселенському Соборі, що відбувся в 787 році, ім’я патріарха Германа було вписане до диптиху святих. Святитель Герман відомий як церковний письменник. Ним написані: “Споглядання предметів церковних, або Тлумачення на Літургію” і твір, присвячений поясненню важких місць Святого Письма, а також твір про праведну відплату після смерті. З огляду на багатство історичних відомостей важливими є його твори про єресі, які виникали з апостольських часів, і про церковні собори, котрі проходили за царювання імператора-іконоборця Льва. Збереглися також три послання патріарха про шанування ікон, які були прочитані на Сьомому Вселенському Соборі. Інші твори його являють собою гімни на похвалу святим, слова на свята Введення до храму, Благовіщення й Успіння Пресвятої Богородиці та на оновлення храму на честь Покладення Чесного Пояса Пресвятої Богородиці.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь святителям Епифанию, епископу Кипрскому и Герману, патриарху Константинопольскому, глас 4

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их// в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак святителям Епифанию, епископу Кипрскому и Герману, патриарху Константинопольскому, глас 4

Священнонача́льник чу́дную дво́ицу восхва́лим, ве́рнии, по до́лгу,/ с Ге́рманом Боже́ственнаго Епифа́ния:/ си́и бо попали́ша безбо́жных язы́ки,/ догма́ты прему́дрейшия возло́жше всем,// правосла́вно пою́щим при́сно благоче́стия вели́кое та́инство.

Тропaрь, глaсъ д7:

Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, не tстaви млcть твою2 t нaсъ: но мlтвами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Вознесhйсz:

Сщ7еннонач†льникъ чyдную дв0ицу восхвaлимъ, вёрніи, по д0лгу, съ гeрманомъ бжcтвеннаго є3піфaніа: сjи бо попали1ша безб0жныхъ љзhки, догмaты премyдрэйшыz возл0жше всBмъ, правослaвнw пою1щымъ при1снw бlгочeстіz вели1кое тaинство.

Ще в розробці