...
Житія святих,  Жовтень

Святитель Филип, митрополит Московський і всієї Русі

День пам'яті (н. ст.)

Митрополит Филип, у хрещенні Феодор, народився в Москві і походив зі знатного боярського роду Количевих.

Батько Феодора готував сина до державної служби. Згодом великий князь Василій III наблизив до двору молодого боярина. З Феодором здружився майбутній цар Іван Грозний.

Коли Феодору виповнилося тридцять років, він прийняв рішення залишити світське життя і пішов у Соловецький монастир, де постригся в ченці з ім’ям Филип. У 1546 році святитель Филип був поставлений ігуменом Соловецької обителі.
Він багато дбав про розквіт монастиря. Під час його ігуменства були побудовані трапезний храм Успіння Божої Матері і собор Преображення Господнього. Святитель Филип і сам багато працював разом з ченцями як простий робітник, укладаючи стіни Преображенського собору.

25 червня 1566 року за наполяганням царя Івана Грозного святитель Филип був висвячений на митрополита Московського і всієї Русі. Це були важкі роки тривалої Лівонської війни і роки опричнини. Святитель не боявся говорити цареві правду і викривати за жорстокість. Спочатку Іван прислухався до порад владики, але пізніше, не перенісши критики, наказав взяти митрополита під варту.

Святитель Филип був схоплений під час богослужіння в Успенському соборі. Відданий суду, він був засуджений до довічного ув’язнення. Цілий рік святитель провів в ув’язненні. Тут же він був задушений опричником Малютою Скуратовим. Передбачаючи свою кончину, святитель Филип за три дні до цього приготувався до неї причастям Святих Тайн.

Мощі святителя Филипа, доставлені в Соловецький монастир, у 1652 році були перенесені до Москви.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь святителю Филиппу (Колычеву), митрополиту Московскому, глас 8

Первопресто́льников прее́мниче,/ сто́лпе Правосла́вия, и́стины побо́рниче,/ но́вый испове́дниче, святи́телю Фили́ппе,/ положи́вый ду́шу за па́ству твою́,/ те́мже я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́,/ моли́ за град же и лю́ди,// чту́щия досто́йно святу́ю па́мять твою́.

Кондак святителю Филиппу (Колычеву), митрополиту Московскому, глас 8

Во успе́нии твое́м обрето́ша на телеси́ твое́м сокро́вище некра́домое:/ два креста́ и тяжча́йшая желе́за, е́же есть вери́ги,/ посто́м и моли́твами Бо́гу угоди́л еси́, святи́телю Фили́ппе,// моли́ Христа́ Бо́га о всех нас.

Тропaрь, глaсъ и7:

Первопрест0льникwвъ преeмниче, ст0лпе правослaвіz, и4стины поб0рниче, н0вый и3сповёдниче, с™и1телю філjппе, положи1вый дyшу за пaству твою2: тёмже ћкw и3мёz дерзновeніе ко хrтY, моли2 за nтeчество нaше, за грaдъ же и3 лю1ди, чтyщыz дост0йнw ст7yю пaмzть твою2.

Кондaкъ, глaсъ G.
Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Правослaвіz настaвника, и3 и4стины провозвёстника, златоyстаго ревни1телz, рyсскаго свэти1льника, філjппа премyдраго восхвaлимъ, пи1щею словeсъ свои1хъ разyмнw ч†да сво‰ питaюща: т0й бо љзhкомъ хвалeніе поsше, ўстнaма же пёніе вэщaше, ћкw таи1нникъ б9іz бл7годaти.

Ще в розробці

Знайшли помилку