...
Святитель Арсеній I, архієпископ Сербський p1art39lck1o3aqtgannop71ggs3
Житія святих,  Жовтень

Святитель Арсеній I, архієпископ Сербський

Місяця жовтня на 28-й день / серпня на 30-й день

Арсеній I Сремац народився у другій половині XII століття у Сремському окрузі, на території нинішнього автономного краю Воєводіна.

З ранніх років монах, Арсеній був старанним помічником святого Сави — ревнителя і організатора Сербської православної церкви — сина великого жупана Стефана Немані, який у той же час утвердив у Сербії єдинодержавство та державний порядок.

Арсеній спочатку був еклісіархом у монастирі Жіче (на півдні Сербії). В 1215 був обраний святим Саввою ігуменом цього монастиря, і йому ж доручено було закінчити його будівництво. Сава припускав заснувати там сербську митрополію, але вторгнення католиків-угорців, які розоряли та знищували православні парафії, змусило його шукати безпечнішого місця, ніж Жича. Тоді Сава, будучи вже поставлений в Єрусалимі першим архієпископом Сербським, послав Арсенія до південно-східної частини Сербського князівства для пошуку зручного місця, яке могло б служити осередком новоствореної сербської церкви.

Арсеній вказав на місто Печ (по-албанськи Іпек, у Старій Сербії (нині Косово)), біля підніжжя гір, що утворюють Чорногорію та північну частину Албанії, у північно-західній частині рабини Метохії та Косова. Тут за дорученням Сави Арсеній приступив до спорудження монастиря в ім’я апостолів Петра та Павла.

Монастир Печська Патріархія став у XIV столітті столицею сербських патріархів. Коли святий Сава в 1234 р. повторно здійснював паломництво в Палестину на Святу землю і Єгипет, Арсеній був призначений його намісником. Після смерті Сави в 1236 р. Арсеній був обраний королем і Собором сербським в архієпископи Сербії і заснував своє місцеперебування в Печі. Цей пост він займав протягом майже трьох десятиліть, аж до 1263 року, коли внаслідок важкої хвороби Арсен вже не міг виконувати своїх обов’язків і тому передав повноваження Саві II.

28 жовтня 1266 Арсеній помер. Його мощі були поховані у Печському монастирі.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь святителю Арсению, архиепископу Сербскому, глас 8

Ми́лости наста́вниче, и благоутро́бия сокро́вище,/ е́же все́м отве́рзл еси́,/ правове́рия учи́телю, и архие́реев Боже́ственное удобре́ние,/ о́тче наш иера́рше Арсе́ние,/ ни́щих был еси́ засту́пник:/ тем моли́ Христа́ Бо́га,// просвети́ти ду́ши на́ша, да не когда́ усне́м в смерть.

Кондак святителю Арсению, архиепископу Сербскому, глас 2

В пи́щи слове́с твои́х, Богоно́се Арсе́ние,/ разу́мно ча́да твоя́ пита́я,/ язы́ком хваля́, устна́ми же пе́ние принося́, веща́нием зовы́й:// Христе́, Ты еси́ Свет неизрече́нный.

Тропaрь, глaсъ и7:

Млcти настaвниче и3 бlгоутр0біz сокр0вище, є4же всBмъ tвeрзлъ є3си2, правовёріz ўчи1телю, и3 ґрхіерeєвъ бжcтвенное ўдобрeніе, џтче нaшъ їерaрше ґрсeніе, ни1щихъ бhлъ є3си2 застyпникъ: тёмъ моли2 хrтA бGа, просвэти1ти дyшы нaшz, да не когдA ќснемъ въ смeрть.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Въ пи1щи словeсъ твои1хъ, бGон0се ґрсeніе, разyмнw ч†да тво‰ питaz, љзhкомъ хвалS, ўстнaми же пёніе приносS, вэщaніемъ зовhй: хrтE, ты2 є3си2 свётъ неизречeнный.

Ще в розробці

Знайшли помилку