...
Священномученик Лукіан Печерський, в Дальніх печерах p1avjo3k11rc91mvff5luta14gl3
Житія святих,  Жовтень

Священномученик Лукіан Печерський, в Дальніх печерах

Місяця жовтня на 15-й день / серпня на 28-й день – Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають

Як і про багатьох подвижників Печерського монастиря часів монголо-татарської навали, про священномученика Лукіана відомо дуже мало. На одній давній дошці з іконою святого написано, що «Лукіан священномученик постраждав від Батия близько 1243 року». Ця дата є приблизною, оскільки Київ було розорено військом монгольського хана Батия у 1240 р.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь священномученику Лукиану Печерскому, пресвитеру, глас 4

И нра́вом прича́стник, и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обре́л еси́, Богодухнове́нне, в виде́ния восхо́д./ Сего́ ра́ди, Сло́во И́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Лукиа́не,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак священномученику Лукиану Печерскому, пресвитеру, глас 4

Во свяще́нстве и и́ночестве благоче́стно пожи́в/ и муче́ния путь проше́д,/ мучи́теля и бесо́вская по́лчища посрами́л еси́/, те́мже, почита́юще тя, та́ко вопие́м ти:// от бед изба́ви ны при́сно твои́ми мольба́ми, о́тче наш Лукиа́не.

Тропaрь, глaсъ д7:

И# нрaвомъ причaстникъ, и3 прест0ломъ намёстникъ ґпcлwмъ бhвъ, дэsніе њбрёлъ є3си2, бGодохновeнне, въ видёніz восх0дъ: сeгw рaди сл0во и4стины и3справлsz, и3 вёры рaди пострадaлъ є3си2, дaже до кр0ве, сщ7енном§ниче лукіaне, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшимъ.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Въ сщ7eнствэ и3 и4ночествэ бlгочeстнw пожи1въ и3 мучeніz пyть прошeдъ, мучи1телz и3 бэсHвскіz пHлчища посрами1лътє3си2, тёмже, почитaюще тS, тaйнw вопіeмъ ти2: t бёдъти3збaви ны2 при1снw твои1ми мольбaми, n1тче нaшъ лукіaне.

Ще в розробці

Знайшли помилку