Священномученик Кипріан, мучениця Іустина і мученик Феоктист 63ecdedbb226d974087734
Житія святих,  Жовтень

Священномученик Кипріан, мучениця Іустина і мученик Феоктист

Місяця жовтня на 2-й день

У 3 столітті за царювання римського імператора Декія жив в Антіохії язичницький мудрець, знаменитий волхв Кипріан. Він умилостивив жертвами самого князя темряви, віддав йому у владу всього себе, і той дав йому в служіння полк бісів і обіцяв поставити князем після виходу з тіла. Багато хто звертався до нього у своїх потребах, і він допомагав їм бісівською силою. Звернувся до нього одного разу юнак на ім’я Аглаїд, син багатих і знатних батьків. Одного разу побачив він дівчину Іустину і був вражений її красою, і став відтоді шукати її прихильності й любові, вона ж відповідала йому відмовою: “Наречений мій – Христос; Йому я служу і заради Нього зберігаю мою чистоту”.

Озброївшись таємними знаннями і закликавши на допомогу нечистих духів, Кипріан тричі посилав їх спокусити Іустину. Вони навіювали їй погані думки, розпалювали в ній тілесну пристрасть, спокушали улесливими й лукавими промовами, але Іустина перемагала їх постом, молитвою і хресним знаменням. Осоромлені й залякані хрестом Господнім, вони втекли з ганьбою. Розлютився тоді Кипріан і став мстити Іустині за свою ганьбу. Він наслав мор і виразки на дім Іустини і на все місто, як колись диявол на праведного Іова. Вона ж старанно молилася, і бісівська мана припинилася. Після такої зміни люди стали прославляти Христа, а Кипріан, прозрівши, зрікся справ диявола, висповідав усе місцевому єпископу Анфиму, віддав йому на спалення всі свої книги й благав здійснити над ним Святе Хрещення.

Він цілком змінив своє життя, через сім днів після хрещення його поставили на читця, через двадцять днів – на іподиякона, через тридцять – на диякона, а через рік висвятили на ієрея. Незабаром він був поставлений єпископом і в цьому сані проводив таке святе життя, що зрівнявся з багатьма великими святими.

Під час гонінь на християн за часів імператора Діоклетіана Кипріяна та Іустину оббрехали, посадили до в’язниці, потім веліли повісити святого і стругати йому тіло, а Іустині – бити по вустах і очах. Після цього їх кинули в казан, але киплячий казан не заподіяв їм жодної шкоди. Зрештою їх засудили на усічення мечем.

Бачачи невинну смерть мучеників, воїн Феоктист оголосив себе християнином і був страчений разом із ними.

Священномученика Кипріана, святу мученицю Іустину і святого мученика Феоктиста вбили в Нікомідії 304 року.

Мощі святих перебувають на Кіпрі, в селі Меніко (20 км від Нікосії), у храмі, присвяченому святим. З 13 століття (з 1268 року), після падіння Антіохії, мощі були переправлені на Кіпр і сховані в маленькій каплиці.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь священномученику Киприану и мученице Иустине, глас 4

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обре́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д:/ сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Киприа́не,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак священномученику Киприану и мученице Иустине, глас 1

От худо́жества волше́бнаго обрати́вся, Богому́дре,/ к позна́нию Боже́ственному,/ показа́лся еси́ ми́ру врач мудре́йший,/ исцеле́ния да́руя че́ствующим тя, Киприа́не со Иусти́ною:/ с не́юже моли́ся Человеколю́бцу Влады́це// спасти́ ду́ши на́ша.

Молитва священномученику Киприану

Святы́й уго́дниче Бо́жий, священному́чениче Киприа́не, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче о всех к тебе́ прибега́ющих! Приими́ от нас, недосто́йных, хвале́ние сие́; испроси́ у Го́спода Бо́га в не́мощех укрепле́ние, в печа́лех утеше́ние и всем вся поле́зная в жи́зни на́шей; вознеси́ ко Го́споду благомо́щную твою́ моли́тву, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных, да научи́т нас и́стинному покая́нию, да изба́вит нас от плене́ния диа́вольскаго и вся́каго де́йства духо́в нечи́стых и укроти́т оби́дящих нас. Бу́ди нам кре́пкий побо́рник на вся враги́ ви́димыя и неви́димыя; пода́ждь нам терпе́ние в искуше́ниих и в час кончи́ны на́шея яви́ нам заступле́ние от истяза́телей на возду́шных мыта́рствех; да води́мии тобо́ю, дости́гнем Го́рняго Иерусали́ма и сподо́бимся в Небе́снем Ца́рствии со все́ми святы́ми сла́вити и воспева́ти пресвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва священномученику Киприану и мученице Иустине

О, святи́и священному́чениче Киприа́не и му́ченице Иусти́на! Внемли́те смире́нному моле́нию на́шему. А́ще бо вре́менное житие́ ва́ше му́ченически за Христа́ сконча́ли есте́, но ду́хом от нас не отступа́ете есте́, при́сно по за́поведем Госпо́дним ше́ствовати нас науча́юще и крест свой терпели́во нести́ нам посо́бствующе. Се, дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу и Пречи́стей Его́ Ма́тери стяжа́ли есте́. Те́мже и ны́не бу́дите моли́твенницы и хода́таи о нас, недосто́йных (имена). Бу́дите нам засту́пницы кре́пции, да заступле́нием ва́шим сохраня́еми невреди́мы от бесо́в, волхво́в и от челове́к злых пребу́дем, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ д7:

И# нрaвwмъ причaстникъ, и3 пrт0лwмъ намёстникъ, ґп0столwмъ бhвъ, дэsніе њбрёлъ є3си2, бGодохновeнне въ видёніz восх0дъ: сегw2 рaди сл0во и4стины и3справлsz, и3 вёры рaди пострадaлъ є3си2 дaже до кр0ве, сщ7енномч7ниче кmпріaне, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ №.
Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

T худ0жества волшeбнагw њбрати1всz, бGомyдре, къ познaнію бжcтвенному, показaлсz є3си2 мjру врaчь мудрёйшій, и3сцэлє1ніz дaруz чествyющымъ тS, кmпріaне со їустjною: съ нeюже моли1сz чlвэколю1бцу вLцэ, сп7сти2 дyшы нaшz.

Ще в розробці

Знайшли помилку