Житія святих,  Жовтень

Священномученик Карп, єпископ Фіатирський, священномученик Папіла, диякон, мученик Агафодор і мучениця Агафоніка

Місяця жовтня на 13-й день

Святі мученики Карп, єпископ Фіатирський, диякон Папіла, Агафодор і Агафоніка, сестра Папіли, постраждали за часів гонінь на християн імператора Декія в III столітті. Правителю області, де жили святі, стало відомо, що Карп і Папіла не беруть участі в язичницьких святах. Він наказав привести порушників закону і спочатку спробував переконати їх в істинності римської релігії. Святі ж відповідали, що непристойно вшановувати богів помилкових. Тоді суддя наказав оголити мучеників і в залізних ланцюгах водити їх містом, а потім прив’язати до коней і тягти з Фіатири до сусіднього міста Сарди. За Карпом і Папілою добровільно пішли Агафодор і Агафоніка. У Сардах Агафодора забили до смерті воловими жилами, а Карпу, Папілі й Агафоніці відрубали голови. Святий Папіла за життя був відомий даром лікування хвороб; він і після своєї мученицької кончини невпинно подає зцілення всім, хто вдається до нього з вірою.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученикам Карпу, Папиле, Агафадору и мученице Агафонике, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученикам Карпу, Папиле, Агафадору и мученице Агафонике, глас 4

Я́ко сокро́вище многоце́нное, Влады́ка,/ и исто́чник, источа́ющ то́ки исцеле́ний,/ су́щим на земли́ подаде́ мо́щи ва́ша,/ неду́ги у́бо отъе́млющия страсте́й разли́чныя,/ благода́ть же даю́щия душа́м непреста́нно./ Те́мже согла́сно любо́вию// ва́ше, му́ченицы Боже́ственнии, соверша́ем торжество́.

Ин кондак мученикам Карпу, Папиле, Агафадору и мученице Агафонике, глас 4

Венчено́сцы я́вльшеся днесь в ми́ре,/ прему́дрии, с Ка́рпом Папи́ле,/ просвеща́ете всех,// и́же ве́рою и весе́лием чту́щих па́мять ва́шу.

Тропaрь, глaсъ д7:

Мч7ницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. тёхъ мл7твами сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Вознесhйсz:

Ћкw сокр0вище многоцённое вLка, и3 и3ст0чникъ и3сточaющь т0ки и3сцэлeній, сyщымъ на земли2 подадE м0щи в†ша, недyги ќбw teмлющыz страстeй разли6чныz, бlгодaть же даю1щыz душaмъ непрестaннw. тёмже соглaснw, люб0вію, вaше, мч7ницы бжcтвенніи, совершaемъ торжество2.

Ще в розробці