...
Священномученик Фадей, архієпископ Тверський p1avgjmd32147b1ocs10nj1pr4o1u3
Житія святих,  Жовтень

Священномученик Фадей, архієпископ Тверський

Місяця грудня на 18-й день/ місяця жовтня на 13-й день – знайдення мощей

Священномученик Фадей (в миру Іван Васильович Успенський) народився 1872 року в селі Нижегородської губернії в багатодітній і дружній сім’ї потомственого священика. Іван закінчив Нижегородську духовну семінарію і Московську духовну академію. Ніжна душа його, що зберегла дитячість і простоту, прагнула лише любові до Бога і бездоганного виконання Його заповідей, тому після закінчення академії юнак прийняв чернечий постриг з ім’ям Фадей. У 1897 році він стає ієромонахом, викладачем у духовній семінарії, а 1903 року призначається ректором Олонецької семінарії зі зведенням у сан архімандрита. Написана ним у цей час книга “Записки з дидактики” стала основою духовної педагогіки, а за дослідження під назвою “Єгова” отцю Фадею присудили ступінь доктора богослов’я.
У 36 років архімандрит Фадей був хіротонізований на єпископа Володимиро-Волинського, вікарія Волинської єпархії. Ставши єпископом, він не зрадив узятому на себе подвигу, суворо постив і багато молився, все своє життя ввіривши Богові, тож віряни відразу відчули в ньому людину святого життя. Єпископ Фадей невпинно вчив паству виправдовувати життям християнське звання і спасатися через православну віру.
У 1919 році, під час німецької окупації, міжусобиці та розрухи, єпископ зазнав багато скорбот, особливо за влади петлюрівців. Взимку 1922 року більшовики, боячись авторитету архіпастиря, вислали його за межі України.
У 1923 році архієпископ Фадей був призначений на Астраханську кафедру. В Астрахані обновленці захопили майже всі церкви і монастирі. За весь час свого перебування в Астрахані архієпископ Фадей жодного слова не сказав проти обновленців публічно, але приклад його особистого життя був красномовнішим за будь-які слова. Ідеолог обновленства в Астрахані священик Ксенофонт Цендровський, спостерігаючи святе життя владики, публічно покаявся в гріху розколу. У будинках багатьох вірян разом з іконами були фотографії владики Фадея. Владика служив щодня в будь-якій церкві міста, виголосив понад 300 проповідей і повчань, не рахуючи бесід. Патріарх Тихон вважав владику святим, незвичайною, рідкісною, людиною.
У листопаді 1928 року владику Фадея перевели до Твері.
Влітку 1937 року почалися масові арешти. Владику Фадея заарештували в грудні і засудили до розстрілу за “керівництво церковно-монархічної організації”. Святитель Фадей був страчений 31 грудня 1937 року.
26 жовтня 1993 року, у свято Іверської ікони Божої Матері, були знайдені чесні останки архіпастиря-мученика, які перебувають нині у Вознесенському соборі міста Твері.
На Архієрейському Соборі 1997 року архієпископа Фадея (Успенського) було прославлено як новомученика.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь священномученику Фаддею, архиепископу Тверскому и Кашинскому, глас 1

Хвала́ Бо́гу и же́ртва жива́я/ житие́ твое́, священному́чениче Фадде́е, яви́ся./ Посто́м, бде́нием и моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м,/ мно́гим до́брый помо́щник и уте́шитель бысть./ Па́стырскою му́дростию и ти́хостию нра́ва укра́шен,/ лука́вства враго́в Христо́вых препобеди́л еси́./ Сла́ва Да́вшему тебе́ во страда́ниих кре́пость,/ сла́ва, я́ко му́ченика, Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак священномученику Фаддею, архиепископу Тверскому и Кашинскому, глас 4

Ду́ха небоя́зни, си́лы, любве́ и упова́ния/ даде́ Пастыренача́льник ти, святи́телю Фадде́е,/ во страда́нии бо твое́м благодаре́ние Бо́гу воздава́л еси́/ и в гоне́ниих стра́ждущия утеша́л еси́, глаго́ля:// не уныва́йте, Христо́с бо с на́ми есть.

Тропaрь, глaсъ №:

Хвала2 бг7у и3 жeртва живaz житіе2 твое2, сщ7енномч7ниче fаддeе, я3ви1сz. пост0мъ, бдёніемъ и3мlтвою нбcнаz даров†ніz пріи1мъ, мнHгимъ д0брый пом0щникъ и3 ўтёшитель бы1сть. пaстырскою мyдростію и3 ти1хостію нрaва ўкрaшенъ, лук†вства врагHвъ хрcт0выхъ препобэди1лъ є3си2. слaва дaвшему тебЁ во страдaніzхъ крёпость, слaва, ћкw мч7ника, вэнчaвшему тS, слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Дyха небоsзни, си1лы, любве2 и3 ўповaніz даде2 пастыреначaльникъ ти2, с™и1телю fаддeе, во страдaніи бо твоeмъ бл7годарeніе бг7у воздавaлъ є3си2 и3 въ гонeніzхъ стрaждущыz ўтэшaлъ є3си2, глаг0лz: не ўнывaйте, хрcт0съ бо съ нaми є4сть.

Ще в розробці

Знайшли помилку