...
Священномученик Діонісій Ареопагіт, єпископ Афінський, Рустик Паризький, пресвітер, і Єлевферій Паризький, диякон p1bsi9nq9k1c8a11281mku1ao619jb3
Житія святих,  Жовтень

Священномученик Діонісій Ареопагіт, єпископ Афінський, Рустик Паризький, пресвітер, і Єлевферій Паризький, диякон

Місяця жовтня на 3-й день / січня на 4-й день

Священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, пресвітера Рустика і диякона Єлевферія вбито в Галлійській Лютеції (давня назва Парижа) 96 року (за іншими даними – 110 року), під час гонінь за часів імператора Доміціана (81-96). Святий Діонісій жив у місті Афіни. Там же виховувався і здобув класичну еллінську освіту. Потім вирушив до Єгипту, де в місті Іліополі вивчав астрономію. Разом із другом Аполлофоном він був свідком сонячного затемнення в момент розп’яття на Хресті Господа Іісуса Христа. “Це або Бог, Творець усього світу, страждає, або цей світ видимий закінчується”, – сказав тоді Діонісій. В Афінах, куди він повернувся із Єгипту, його обрали членом ареопагу (верховного афінського суду).

Коли святий апостол Павло проповідував в афінському ареопазі (Діян. 17:6-34), Діонісій прийняв це спасительне благовістя і став християнином. Протягом трьох років Діонісій був сподвижником святого апостола Павла в проповіді Слова Божого. Згодом апостол Павло поставив його єпископом міста Афін. У 57 році святий Діонісій був присутній при похованні Пресвятої Богородиці.

Ще за життя Матері Божої Діонісій Ареопагіт, який спеціально приїжджав до Єрусалима з Афін, щоб побачити Богоматір, писав своєму вчителеві апостолу Павлу: “Засвідчую Богом, що, крім Самого Бога, немає нічого у всесвіті, в такій мірі сповненого Божественної сили і благодаті. Ніхто з людей не може осягнути своїм розумом те, що я бачив. Сповідую перед Богом: коли я Іоанном був приведений перед обличчя Пресвятої Діви, я пережив невимовне почуття. Переді мною заблищало якесь Божественне сяйво. Воно осяяло мій дух. Я відчував пахощі невимовних ароматів і був сповнений такого захвату, що ні тіло моє немічне, ні дух не могли перенести цих знамень і зачатків вічного блаженства і Небесної слави. Від Її благодаті знемогло моє серце, знеміг мій дух. Якби в мене не були в пам’яті твої настанови, я б вважав Її справжнім Богом. Не можна собі й уявити більшого блаженства, ніж те, яке я тоді відчув”.

Після смерті апостола Павла, бажаючи продовжити його справу, святитель Діонісій вирушив із проповіддю до західних країн, супроводжуваний пресвітером Рустиком і дияконом Елевферієм. Багатьох він навернув до Христа в Римі, а потім у Німеччині, Іспанії. У Галлії, під час переслідування християн язичницькою владою, всіх трьох сповідників схопили і кинули в темницю. Вночі святий Діонісій звершив Божественну літургію у співслужінні Ангелів Божих. На ранок мучеників було обезголовлено. Святий Діонісій узяв свою главу, пройшов із нею до храму і тільки там упав мертвий. Благочестива жінка Катулла поховала останки мученика.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь священномученику Дионисию Ареопагиту, епископу Афинскому, глас 4

Бла́гости научи́вся, и трезвя́ся во всех,/ благо́ю со́вестию священноле́пно обо́лкся,/ поче́рпл еси́ от сосу́да избра́ннаго неизрече́нная,/ и ве́ру соблю́д, ра́вное тече́ние соверши́л еси́,/ священному́чениче Диони́сие,// моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак священномученику Дионисию Ареопагиту, епископу Афинскому, глас 8

Небе́сная врата́ проше́д ду́хом, я́ко учени́к/ до тре́тияго небесе́ дости́гшаго апо́стола, Диони́сие,/ неизрече́нных обогати́лся еси́ вся́ким ра́зумом,/ и озари́л еси́ во тьме́ неве́дения седя́щия./ Те́мже зове́м:// ра́дуйся, о́тче всеми́рный.

Тропaрь, глaсъ д7:

Бл7гости научи1всz, и3 трезвsсz во всёхъ бл7г0ю с0вэстію сщ7еннолёпнw њб0лксz, почeрплъ є3си2 t сосyда и3збрaннагw неизречє1ннаz, и3 вёру соблю1дъ, рaвное течeніе соверши1лъ є3си2, сщ7енномч7ниче діонЂсіе: моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ и7.
Под0бенъ: Взбрaнной:

Нбcнаz вратA прошeдъ дyхомъ, ћкw ўчени1къ, до трeтіzгw нб7сE дости1гшагw ґпcла, діонЂсіе, неизречeнныхъ њбогати1лсz є3си2 всsкимъ рaзумомъ, и3 њзари1лъ є3си2 во тмЁ невёдэніz сэдsщыz. тёмже зовeмъ: рaдуйсz, џтче всемjрный.

Ще в розробці