...
Стрітення Володимирської (Києво-Вишгородської) ікони Пресвятої Богородиці vladimirskaya ikona bozhej materi
Житія святих,  Ікони

Стрітення Володимирської (Києво-Вишгородської) ікони Пресвятої Богородиці

Місяця серпня на 26-й день

Володимирська ікона Божої Матері написана Євангелістом Лукою на дошці від столу, за яким трапезував Спаситель із Пречистою Матір’ю та праведним Йосипом. Божа Мати, побачивши цей образ, сказала: «Відтепер ублажать Мене всі роди. Благодать того, хто народився від Мене і Моя, з цією іконою нехай буде».

У 1131 році ікона була надіслана на Русь з Константинополя святому князю Мстиславу († 1132, пам’ять 15 квітня) і була поставлена ​​в Дівочому вишгородському монастирі – древнього удільного   міста святої рівноапостольної великої княгині Ольги.

Син Юрія Долгорукого святий Андрій Боголюбський у 1155 році приніс ікону до Володимира та помістив у спорудженому ним знаменитому Успенському соборі. З того часу ікона отримала назву Володимирської. 1395 року ікону вперше принесли до Москви.

Святкування Володимирської  ікони Пресвятої Богородиці буває кілька разів на рік (21 травня, 23 червня, 26 серпня). Найбільш урочисте святкування відбувається 26 серпня, встановлене на честь стрітення Володимирської ікони під час перенесення її з Володимира до Москви. В 1395 страшний завойовник хан Тамерлан (Темір-Аксак) досяг меж рязанських, взяв місто Єлець і, прямуючи до Москви, наблизився до берегів Дону. Великий князь Василь Димитрійович вийшов з військом до Коломиї і зупинився на березі Оки. Він молився святителям Московським і преподобному Сергію про порятунок від ворогів і написав митрополиту Московському, святителю Кипріану (пам’ять 16 вересня), щоб Успенський піст, що наступив, був присвячений старанним молитвам про помилування і покаяння. До Володимира, де знаходилася уславлена ​​чудотворна ікона, було надіслано духовенство. Після літургії та молебню на свято Успіння Пресвятої Богородиці духовенство прийняло ікону і з хресною ходою понесло її до Москви. Безліч народу по обидва боки дороги, стоячи на колінах, молило: «Мати Божа, спаси землю Руську!» Тієї самої години, коли жителі Москви зустрічали ікону на Кучковому полі, Тамерлан дрімав у своєму наметі. Раптом він побачив уві сні велику гору, з вершини якої до нього йшли святителі із золотими жезлами, а над ними в променистому сяйві з’явилася Велика Жінка. Вона наказала йому залишити межі Русі. Прокинувшись у трепеті, Тамерлан спитав про значення бачення. Знаючі відповіли, що сяюча Дружина є Божа Мати, велика Захисниця християн. Тоді Тамерлан наказав полкам йти назад. На згадку про чудовий порятунок Руської землі від Тамерлана на Кучковому полі, де зустріли  ікону, збудували Стрітенський монастир і було встановлено всенародне святкування на честь стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Владимирской», глас 4

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Москва́,/ я́ко зарю́ со́лнечную восприе́мши, Влады́чице,/ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ к не́йже ны́не мы притека́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це:/ о, пречу́дная Влады́чице Богоро́дице!/ Моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему,/ да изба́вит град сей и вся́ гра́ды и страны́ христиа́нския/ невреди́мы от всех наве́т вра́жиих,// и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Владимирской», глас 8

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых/ прише́ствием Твоего́ честна́го о́браза, Влады́чице Богоро́дице,/ све́тло сотворя́ем пра́зднество сре́тения Твоего́ и обы́чно зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Тропaрь, глaсъ д7:

Днeсь свётлw красyетсz слaвнэйшій грaдъ москвA, ћкw зарю2с0лнечную воспріeмши, вLчце, чудотв0рную твою2 їкHну, къ нeйже нhнэ мы2 притекaюще, и3 молsщесz тебЁ, взывaемъ си1це: q пречyднаz вLчце бцdе, моли1сz и3з8 тебє2 воплощeнному хrтY бGу нaшему, да и3збaвитъ грaдъ сeй, и3 вс‰ грaды и3 страны6 хrті†нскіz невреди1мы t всёхъ навBтъ врaжіихъ, и3 сп7сeтъ дyшы нaшz ћкw млcрдъ.

Кондaкъ, глaсъ и7.
Под0бенъ: Взбрaнной:

Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ пришeствіемъ твоегw2 честнaгw џбраза, вLчце бцdе, свётлw сотворsемъ прaзднество срётеніz твоегw2, и3 nбhчнw зовeмъ ти2: рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Ще в розробці

Знайшли помилку