...
Великомученик Меркурій p1b2nkfm1g1oj7lv31lqnnvv17bs3
Житія святих,  Листопад

Великомученик Меркурій

Місяця листопада на 24-й день

Святий великомученик Меркурій, скіф за походженням, служив воїном у римській армії. Нечестиві імператори Декій (249-251) і Валеріан (253-259) видали закон, який наказував усім римським громадянам поклонятися язичницьким богам і засуджував на смерть християн.

У цей час на Римську імперію напали варвари, і імператор Декій виступив у похід з великим військом. В одному з боїв святому Меркурію з’явився Ангел Господній і подав йому меч зі словами: “Не бійся, сміливо йди на ворогів. Коли переможеш, не забудь Господа Бога твого”. З цим мечем святий воїн пройшов крізь варварські полчища, знищив безліч ворогів і вбив самого царя варварів, забезпечивши перемогу римлянам. Вдячний імператор щедро нагородив святого Меркурія за хоробрість і зробив його воєначальником.

Святому воїну, який отримав великі почесті й багатство, знову з’явився Ангел Господній, нагадуючи йому, Ким була дарована перемога, і закликаючи до служіння Господу. Святий Меркурій згадав, що і батько його, Гордіан, сповідував християнську віру, охрестився і всією душею кинувся до Христа. Він відмовився брати участь в урочистому жертвоприношенні язичницьким богам і був покликаний до грізного імператора. Відкрито назвавши себе християнином, Меркурій кинув до ніг імператора військовий пояс і мантію і відмовився від усіх почестей. У в’язниці святому Меркурію знову з’явився Ангел Господній, укріпив його і закликав мужньо перетерпіти всі страждання за Христа.

Святого мученика розтягнули над вогнем, різали ножами, били батогами так, що кров з його ран гасила вогонь. Але щоразу, коли його кидали до в’язниці вмираючим від ран, святий Меркурій отримував від Господа повне зцілення, стверджуючи перед нечестивцями велику силу віри Христової. Засуджений на смертну кару, святий сподобився видіння Самого Господа, який обіцяв йому швидке позбавлення від мук. Великомученика Меркурія обезголовили в Кесарії Каппадокійській. Його святе тіло пахло миром і фіміамом, подаючи зцілення багатьом хворим.

Уже після смерті своєї воїн Христовий, що з’єднався з Церквою Небесною, співслужив військову службу на благо Церкви земної. За молитвою святителя Василія Великого перед іконою Пресвятої Богородиці про визволення християн від гонителя християнської віри Юліана Відступника (361-363) Заступниця роду християнського послала святого воїна Меркурія на допомогу від Церкви, що торжествує, до Церкви войовничої. Образ святого великомученика Меркурія, зображений на іконі поруч з образом Пречистої Богородиці, став невидимим, а потім знову з’явився із закривавленим списом.

У цей самий момент Юліан Відступник був пронизаний на Перській війні списом невідомого воїна, який негайно став невидимим. Окаянний Юліан, помираючи, вигукнув: “Ти переміг, Галілеянине!”

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь великомученику Меркурию Кесарийскому, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди, Мерку́рий,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак великомученику Меркурию Кесарийскому, глас 4

Во бране́х непобеди́маго во́ина/ и в беда́х непосты́дна засту́пника,/ пе́сньми Мерку́рия ублажи́м, сла́вяще,// пра́зднующия бо па́мять его́ ве́село от бед избавля́ет и скорбе́й.

Тропaрь, глaсъ д7:

М§никъ тв0й, гDи, меркyрій, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый, t тебє2 бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмwнwвъ немощны6z дeрзwсти. тогw2 мл7твами сп7си2 дyшы нaшz.

Тaже кондaкъ меркyріа, глaсъ д7.
Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Во бранёхъ непобэди1маго в0ина, и3 въ бэдaхъ непостhдна застyпника, пёсньми меркyріа ўбл7жи1мъ слaвzще: прaзднующыz бо пaмzть є3гw2 вeселw t бёдъ и3збавлsетъ, и3 скорбeй.

Ще в розробці

Знайшли помилку