...
Мученик Нестор Солунський p1b0fguuqg12am1jui18chhsl5ba3
Житія святих,  Жовтень

Мученик Нестор Солунський

Місяця жовтня на 27-й день

Юнак Нестор був учнем святого Димитрія Солунського, який приходив до в’язниці слухати його настанови. З нагоди імператорського прибуття в Солуні відбувалися гладіаторські ігри. Якийсь германець Лій, улюблений силач імператора, здолав усіх і скидав з помосту на гострі списи. Нестор, бачачи, як Лій убивав християн, наважився вступити в боротьбу з ним і пішов до Димитрія у в’язницю просити його молитви й благословення. Святий осінив його хресним знаменням і сказав: “Лія переможеш і сам постраждаєш за Христа!” Зміцнений всемогутньою силою Божою, юнак-християнин, на ганьбу язичників, переміг Лія і скинув його з помосту на списи. Оскаженілий імператор, дізнавшись, що Нестор – християнин і учень святого Димитрія, повелів негайно стратити святого, якого негайно обезголовили.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученику Нестору Солунскому, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди, Не́стор,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́ Бо́га на́шего,/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости:/ того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученику Нестору Солунскому, глас 2

Страда́льчествовав до́бре, безсме́ртную сла́ву насле́довал еси́ ны́не,/ я́ко во́ин изря́дный Влады́ки был еси́, моли́твами Дими́трия му́ченика:// с ним у́бо, Не́сторе му́дре, моля́ не преста́й о всех нас.

Тропaрь, глaсъ д7:

Мч7никъ тв0й, гDи, нeстwръ, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебє2 бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. тогw2 мл7твами сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Страдaльчествовавъ д0брэ, безсмeртную слaву наслёдовалъ є3си2 нhнэ, ћкw в0инъ и3зрsдный вLки бhлъ є3си2, мл7твами дими1тріа м§ника: съ ни1мъ ќбw, нeстwре мyдре, молS не престaй њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку