...
Мученик у Мелітині Ієрон та інші з ним 64fda72b09974354968380 1
Житія святих,  Листопад

Мученик у Мелітині Ієрон та інші з ним

Місяця листопада на 7-й день

За царів Діоклетіана і Максиміана (у III столітті), під час гонінь на віруючих у Христа, жив у Каппадокії благочестивий селянин Ієрон. Він був дуже сильним і мужнім, тому його призвали на військову службу. Але Ієрон відмовився від неї, знаючи, що свої війська імператори використовують для винищення християн. Воєначальник Лізій хотів отримати міцного і сильного Ієрона серед воїнів, проте святий прогнав тих, хто прийшов по нього за наказом ватажка, і сховався в печері. Разом із ним зачаїлися і 18 однодумців. Як не штурмували печеру воїни імператора, взяти сміливців не могли. Друг Ієрона Кіріак порадив Лізію відвести загін, оскільки силою взяти Ієрона було неможливо, а сам переконав друга припинити опір владі. Ієрон з іншими новобранцями – загалом 32 людини – вирушив у Мелітину, місто по сусідству з Тіаною. Вночі святому було видіння про те, що на нього чекає мученицька смерть.

У Мелітині Лізій запропонував присутнім воїнам принести жертву язичницьким богам. Святі відповіли рішучою відмовою, сповідуючи віру в Господа Іісуса Христа. Тоді гонитель наказав бити мучеників, а Ієрону ще й відсікти руку. Ледь живих після жорстокого побиття мучеників кинули в темницю, а на ранок обезголовили.

Один багатий і знатний християнин Хрисанфій викупив у Лізія голову святого Ієрона. Коли гоніння припинилися, на місці, де стратили святих мучеників, він побудував храм, куди і помістив чесну голову. Тіла інших страчених святих були таємно поховані християнами. А через деякий час вони були знайдені нетлінними.

Імена 32-х однодумців Ієрона збереглися в історії. Ними були мученики Ісихій, Нікандр, Афанасій, Мамант, Варахій, Каллінік, Феаген, Никон, Лонгін, Феодор, Валерій, Ксанф, Феодул, Каллімах, Євген, Феодох, Острихій, Епіфаній, Максиміан, Дукітій, Клавдіан, Феофіл, Гігантій, Дорофей, Феодот, Кастрикій, Анікіта, Фемелій, Євтихій, Іларіон, Діодот і Амоніт.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученикам в Мелитине пострадавшим, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученикам в Мелитине пострадавшим, глас 8

Ли́к му́ченический я́сен, по́лк светоно́сен, соше́д к на́м разу́мно, Це́рковь дне́сь просвети́л е́сть чу́дными заря́ми. Те́мже, пра́зднующе честну́ю па́мять и́х, про́сим от Тебе́, Спа́се на́ш: те́х моли́твами от бе́д изба́ви на́с, да пое́м Ти́: аллилу́ия.

Тропaрь, глaсъ д7:

Мч7ницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. тёхъ мл7твами сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ и7.
Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Ли1къ м§ническій ћсенъ, п0лкъ свэтон0сенъ, сошeдъ къ нaмъ разyмнw, цRковь днeсь просвэти1лъ є4сть чyдными зарsми. тёмже прaзднующе честнyю пaмzть и4хъ, пр0симъ t тебє2, сп7се нaшъ: тёхъ мл7твами t бёдъ и3збaви нaсъ, да поeмъ ти2: ґллилyіа.

Ще в розробці

Знайшли помилку