...
Мученики і сповідники Гурій, Самон та Авив p1b26c1are1a371nhq19k11l83ia63
Житія святих,  Листопад

Мученики і сповідники Гурій, Самон та Авив

Місяця листопада на 15-й день

Під час гонінь на християн при імператорах Діоклітіані (284-305) і Максиміані (305-311) у місті Едесі були схоплені два друга, християни Гурій і Самон, проповідники Слова Божого. На пропозицію принести жертву богам святі відповіли рішучою відмовою, сповідавши свою віру в Христа. За це вони зазнали страшних мук: їх били, підвішували за руки, прив’язавши до ніг важкий вантаж, кидали в тісну темницю. Мученики все переносили з твердістю і молитвою. Вночі мучеників відвезли за місто і обезголовили. Християни поховали їхні святі тіла. Через багато років останній імператор-язичник Лікіній (311-324) почав гоніння на християн. Диякон Едеської церкви на ім’я Авів, якого імператор наказав схопити за ревне поширення істинної віри, сам прийшов до катів, не бажаючи, щоб під час його розшуку постраждали інші християни. Святий сповідав віру в Христа і був засуджений до спалення. Мученик сам пішов у вогонь і з молитвою віддав дух свій Господу. Коли вогонь згас, мати святого і родичі знайшли тіло його неушкодженим. Мученика поховали поруч зі святими Гурієм і Самоном.

Після смерті святих відбувалися численні чудеса з тими, хто з вірою і любов’ю закликав їх собі на допомогу. Так, одного разу один воїн-гот, посланий на службу в Едессу, взяв за дружину благочестиву дівчину Євфимію. Перед цим він заприсягся її матері Софії біля гробниці мучеників Гурія, Самона й Авіва, що не зробить дружині ніякого зла, ніколи не образить її, але буде любити й шанувати. Після закінчення служби в Едесі він взяв Євфимію з собою і повернувся на батьківщину. Виявилося, що він обдурив її: на батьківщині в нього була дружина. Євфимія стала його рабинею. Багато знущань і принижень довелося зазнати Євфимії. Коли в неї народилася дитина, то ревнива готчанка отруїла її. Євфимія звернулася з молитвою до святих мучеників – свідків клятви ошуканця, і Господь позбавив її страждань і чудодійно переніс до Едесси, де вона зустрілася з матір’ю. Через деякий час клятвопорушника знову відправили на службу в Едессу. Усе місто дізналося про його злодіяння, викрите Софією, і за наказом правителя гот був страчений.

Святі мученики Гурій, Самон і Авів відомі серед православних християн як покровителі шлюбу, шлюбу, щасливої сім’ї, їм моляться “аще чоловік безвинно зненавидить дружину свою”.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученикам и исповедникам Гуpию, Самону и Авиву, глас 5

Чудеса́ святы́х Твои́х му́ченик/ сте́ну необори́мую нам дарова́вый, Христе́ Бо́же,/ тех моли́твами сове́ты язы́ков разори́,/ Це́рковь святу́ю укрепи́,// я́ко Еди́н Благ и Человеколю́бец.

Кондак мученикам и исповедникам Гуpию, Самону и Авиву, глас 2

С высоты́ му́дрии благода́ть прие́мше,/ су́щим во искуше́ниих предстои́те, всехва́льнии./ Те́мже отрокови́цу святи́и от сме́рти го́рькия изба́висте:// вы бо вои́стинну есте́ Еде́су сла́ва и ми́ру ра́дость.

Тропaрь, глaсъ є7:

ЧудесA с™hхъ твои1хъ м§никъ, стёну неwбори1му нaмъ даровaвый, хrтE б9е: тёхъ мл7твами совёты kзhкwвъ разори2, цRковь с™yю ўкрэпи2, ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Съ высоты2, мyдріи, бlгодaть пріeмше, сyщымъ во и3скушeніихъ предстоитE, всехвaльніи: тёмже nтрокови1цу, с™jи, t смeрти г0рькіz и3збaвисте: вh бо вои1стинну є3стE є3дeсу слaва и3 мjру рaдость.

Ще в розробці

Знайшли помилку