Житія святих,  Жовтень

Спомин великого і страшного землетрусу в Константинополі

Місяця жовтня на 26-й день

У 740 році Константинополь і багато міст Візантійської імперії вразив страшний землетрус. У столиці обвалилася частина веж Феодосієвої стіни, зруйновано багато будинків. Це було знаком кінця царювання гонителя православних святинь іконоборчого імператора Лева III Ісавра, який помер через кілька місяців після цієї події.

На згадку про порятунок від цього лиха було складено тропар і кондак, встановлено загальноцерковне молитовне згадування.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь воспоминания великого и страшного трясения, глас 8

Призира́яй на зе́млю и творя́й ю́ трясти́ся,/ изба́ви ны стра́шнаго тру́са преще́ния, Христе́ Бо́же наш,// и низпосли́ нам бога́тыя ми́лости Твоя́ моли́твами Богоро́дицы, и спаси́ ны.

Кондак воспоминания великого и страшного трясения, глас 6

Изба́ви тру́са тя́жкаго всех нас, Го́споди,/ и я́звы нестерпи́мыя грех ра́ди на́ших./ Пощади́, Го́споди, правосла́вныя лю́ди Твоя́,/ я́же стяжа́л еси́ Твое́ю Кро́вию, Влады́ко;/ и град не преда́ждь в поги́бель тру́сом стра́шным,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не ве́мы./ И воззови́ пою́щим:// Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.

Тропaрь трzсeніz, глaсъ и7:

Призирazй на зeмлю, и3 творsй ю5 трzсти1сz, и3збaви ны2 стрaшнагw трyса прещeніz, хrтE б9е нaшъ, и3 низпосли2 нaмъ бог†тыz млcти тво‰, мл7твами бцdы, и3 сп7си1 ны.

Кондaкъ трzсeніz, глaсъ ѕ7.
Под0бенъ: Е$же њ нaсъ:

И#збaви трyса тsжкагw всёхъ нaсъ, гDи, и3 ћзвы нестерпи1мыz, грBхъ рaди нaшихъ. пощади2, гDи, правосл†вныz лю1ди тво‰, ±же стzжaлъ є3си2 твоeю кр0вію, вLко: и3 грaдъ не предaждь въ поги1бель трyсомъ стрaшнымъ: и3н0гw бо рaзвэ тебє2 бGа не вёмы, и3 воззови2 пою 1щымъ: ѓзъ є4смь съ вaми, и3 никт0же на вы2.

Ще в розробці

Знайшли помилку