...
Спомин явлення на небі Хреста Господнього в Єрусалимі p1e8moll2l1qer183f1aev4r9qu23
Житія святих,  Травень

Спомин явлення на небі Хреста Господнього в Єрусалимі

День пам'яті (н. ст.)

Місяця травня на 7-й день

Після смерті першого християнського, благовірного і благочестивого царя Костантина Великого царський престол посів син його Констанцій, котрий ухилився в злочестиву єресь Арія, який хулив Сина Божого. Тоді, на ганьбу злочестивих єретиків, для переконання невірних і утвердження православних, у святому граді Єрусалимі явилося чудесне знамення: в дні святої Пʼятидесятниці, 7 травня, о третій годині на небі зʼявилося зображення чесного Хреста Господнього, яке сяяло невимовним світлом, сильнішим за сонячне проміння, що бачив весь народ, вражений великим жахом і здивуванням. Це знамення Хреста, починаючись над святою горою Голгофською, на якій було розіп’ято Господа нашого, сягало аж до самої гори Єлеонської, котра була на відстані п’ятнадцяти стадій від Голгофи; ширина хресного знамення відповідала його довжині; краса ж його, яка нагадувала подобу різнокольорової веселки, була такою великою, що привертала до себе погляди всіх. І всі, як ті, хто був зайнятий якоюсь справою, так і ті, хто перебував у помешканнях, полишили всі свої діла й вийшли із домівок відповідно і з увагою та страхом споглядали пречудне знамення.

Потім усі численні натовпи єрусалимлян, сповнившись від цього Божественного видіння страху й радості, поспішили з глибоким розчуленням і сердечною теплотою до святої церкви: усі старці і юнаки, чоловіки і жінки, до того ж і з грудними немовлятами, також і безшлюбні дівиці, котрі перебували в мовчанні, — і ті, вийшовши зі своїх осель, кинулися туди ж, і взагалі різного віку та стану жителі Єрусалима, мандрівники й чужинці, православні християни та іновірні. І всі вони однодушно голосно прославляли Іісуса Христа, Господа нашого, Сина Божого Єдинородного, Бога істинного від Бога істинного, Промислителя великих чудес.

Тоді невіруючі єретики, вороги і хулителі Божества Христового, сповнилися сорому, бачачи в явленні Хреста таку велику, Божественну славу і силу Христа Господа, самою дійсністю упевнившись в той час в тому, що християнська віра є права, правдива й благочестива, і утверджується не на словах зовнішньої людської мудрості, а на одкровенні Духа Святого і благодаті й засвідчена небесними знаменнями та чудесами.

Про це чудесне явлення знамення Хреста святіший патріарх Єрусалимський Кирил сповістив посланням царя Констанція, умовляючи його навернутися до православного вчення. Єрмій же Созомен свідчить, що через це явлення на небі святого Хреста вельми багато хто із іудеїв і еллінів прийшов до істинної віри та, приступивши з покаянням до Христа Бога нашого, прийняв Святе Хрещення. І всі благочестиво прославляли Христа, Бога нашого, Єдиносущного і Співприсносущного Отцю і Святому Духу. Ми ж, сповідуючи несповідиму Його силу, явлену Хрестом, звеличуємо нашими вдячними хвалами Господа Бога нашого і вклоняємося підніжжю ніг Його, святому Хресту, благаючи милосердя Господнє, щоб у Друге Страшне Своє Пришестя Христос сподобив нас побачити, як має тоді явитися «Знамення Сина Людського» (Мф. 24:30), Хрест святий, у радості й надії спасіння і ним, ніби ключем, відчинив нам двері царства небесного, як колись розсудливому розбійникові рай (Лк. 23:40-43). Амінь.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь воспоминания явления на небе Креста Господня в Иерусалиме, глас 8

Креста́ Твоего́ о́браз ны́не па́че со́лнца возсия́,/ его́же от горы́ святы́я да́же до ло́бнаго ме́ста просте́рл еси́/ и в нем Твою́, Спа́се, кре́пость уясни́л еси́,/ сим укрепля́я нас,/ и спаса́й вы́ну в ми́ре// моли́твами Богоро́дицы, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Кондак воспоминания явления на небе Креста Господня в Иерусалиме, глас 4

Отве́рзый Небеса́ заключе́нная, на Небеси́ пресве́тлыя лучи́,/ на земли́ возсия́ Пречи́стый Крест:/ те́мже, сия́ние его́ де́йства прие́мше, к незаходи́мому наставля́емся Све́ту/ и во бране́х и́мамы его́ ору́жие ми́ра,// непобеди́мую побе́ду.

Тропaрь, глaсъ и7:

КrтA твоегw2 џбразъ нhнэ пaче с0лнца возсіS, є3г0же t горы2 с™hz дaже до л0бнагw мёста простeрлъ є3си2, и3 въ нeмъ твою2, сп7се, крёпость ўzсни1лъ є3си2, си1мъ ўкрэплsz и3 вBрныz нaши цари2: ±же и3 сп7сaй вhну въ ми1рэ, мlтвами бцdы, хrтE б9е, и3 сп7си2 нaсъ.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Вознесhйсz:

Tвeрзый нб7сA заключє1ннаz, на нб7си2 пресвBтлыz лучы2, на земли2 возсіS пречcтый кrтъ: тёмже сіsніе є3гw2 дёйства пріeмше, къ незаходи1мому наставлsемсz свёту, и3 во бранeхъ и4мамы є3го2 nрyжіе ми1ра, непобэди1мую побёду.

Ще в розробці