Собор новомучеників і сповідників Запорізького краю zp all
Житія святих,  Червень

Собор новомучеників і сповідників Запорізького краю

Місяця червня на 13-й день

В історії Вселенської Церкви ніколи не було таких масштабних, довгих і безперервних гонінь, як у СРСР у XX столітті (навіть найстрашніше гоніння Діоклетіана, що почалося 303 р., тривало лише 8 років). Вони поширилися по всій території величезної країни, і тривали протягом 70 років, то затихаючи на якийсь час, то розгоряючись з новою силою. Хвиля репресій захлеснула мільйони вірян, від дітей до глибоких людей похилого віку, яких звільняли з роботи, позбавляли громадянських прав, посилали, укладали у в’язниці та концтабори, піддавали тортурам і стратам.

Але сила Господня в немочі здійснюється (2Кор. 12:9). У ці страшні роки з’явилася ця сила у нових сповідниках Христової віри. «У наші смутні дні явив Господь низку нових страждальців… – писав святий сповідник Патріарх Тихін, – якщо пошле нам Господь випробування гонінь, зв’язків, мук і навіть смерті, будемо терпляче переносити все, вірячи, що не без волі Божої станеться це з нами і не залишиться безплідним подвиг наш, подібно до того, як страждання мучеників християнських підкорили світ вченню Христовому». Наприкінці II століття християнським апологетом Тертуліаном було сказано слова, що стали крилатими: «Кров мучеників – насіння християнства». Минулий вік рясно засіяв цим насінням нашу землю. 2500 святих шанувала Православна Церква на початку ХХ століття, їх російських святих – 450. До січня 2011 року близько 1600 святих прославлені в лику святих новомучеників та сповідників росіян. Справдилися сподівання сповідника віри святого Патріарха Тихона – на крові мучеників нині відроджується Свята Церква. Число їх постійно зростає, і один Бог знає, скільки страждальців за віру буде ще прославлено, і про скількох, прославлених Ним самим, ми ніколи так і не дізнаємося.

Земля Запорізької єпархії також полити кров’ю новомучеників. І тут служили, молилися, зазнавали гонінь, страждали за віру Христову безліч православних священнослужителів та мирян.

До святих новомучеників і сповідників Запорізького краю входять:

Святий праведний Петро Калнишевський

Священномученик Сергій, архієпископ Мелітопольський та Єлецький

Священномученик Матвій Олександров

Священномученик Михайло Чехранов та дружина Ірина

Священномученик Димитрій Ігнатенко

Священномученик Віктор Кіранов

Священномученик Михайло Богословський

Священномученик Олександр Іллєнков

Мученик Стефан Наливайко

Священномученик Олексій Усенко

Священномученик Олександр Шишин

Сповідник Феодосій Станкевич

Сповідник Митрофан Воздвиженський

Сповідник Філософ Зябрєв

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь, глас 4:

Днесь новоявленныя звезды / на церковней показашеся тверди, / блистанием своим озаряющи малодущных сердца, / подвигом веры и страданьми за Христа красящеся, / добропобеднии мученицы и исповедницы, / словеса Спаса делом совершившии / и Божественныя Того страсти ясно в себе изобразившии, / ныне же молитеся прилежно / о иже любовию вас почитающих, / спасти и просветити души наша.

Кондак, глас 2:

Во времена лютая ведоми бысте связани от богоборцев / и в темницы затворени, / верою соблюдаеми, непобедими пребысте / и, отрешившеся телес, святии, Божественным желанием яве облекостеся. / Темже, яко светила, просиясте в мире, / верныя просвещающе Духа благодатию. / Страстотерпцы мученицы, / молите Христа Бога / согрешений прощение даровати / чтущим любовию святую память вашу.

Тропaрь, глaсъ д7:

Днeсь новоsвлєнныz ѕвёзды на цр7к0внэй показaшесz твeрди, блистaніемъ свои1мъ w3зарsющи малодyщныхъ сердца2, п0двигомъ вёры и3 страдaньми за хрcта2 красsщесz, добропобёдніи мч7ницы и3 и3сповBдницы, словеса2 сп7са дёломъ соверши1вшіи и3 бжcтвєнныz тогw2 стр†сти я4снw въ себЁ и3з8wбрази1вшіи, нhнэ же моли1тесz прилёжнw w3 и4же люб0вію вaсъ почитaющихъ, сп7сти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Во времена2 лю6таz вёдоми бы1сте свsзани t богоб0рцєвъ и3 въ темни6цы затворeни, вёрою соблюдaеми, непобэди1ми пребы1сте и3, tрэши1вшесz тэлeсъ, ст7jи, бжcтвеннымъ желaніемъ ћвэ њблек0стесz. тёмже, ћкw свэти6ла, просіsсте въ мjрэ, вBрныz просвэщaюще дх7а бл7годaтію. страстоте1рпцы мч7ницы, моли1те хрcта2 бGа согрэшeній прощeніе даровaти чтyщымъ люб0вію ст7yю пaмzть вaшу.

Ще в розробці