...
Різдво святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, Чудотворця 64d4a1c4c862d318358235
Житія святих,  Липень

Різдво святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, Чудотворця

Місяця липня на 29-й день

Точний час встановлення святкування Різдва свт. Миколая Чудотворця на Русі невідомий. Прямі свідчення про святкування Різдва Святителя в Новгороді належать до XVI століття. У Чиновнику Софійського собору записано, що святкування супроводжувалося хресним ходом “від Софеї до Миколи Чудотворця на Розважу”. 1556 року в Новгороді було засновано монастир, присвячений Різдву Святителя, як ідеться в літописі, монастир на Розважі вулиці Миколи Чудотворця Народження.

Рукопис зі службою Різдву св. Миколая був писаний у Великому Новгороді в літо 7165 [1657 р.]. Далі слід цієї служби веде вглиб Росії, зокрема в Троїце-Сергієву лавру. Саме в лаврській бібліотеці було виявлено ще один список цієї служби Різдву св. Миколая. Він датований 1723 роком.

За царювання імператриці Катерини Великої загальноцерковне святкування Різдва святителя Миколая Чудотворця в Росії було скасовано, можливо, тому, що воно було відсутнє в місяцесловах інших Помісних Православних Церков того часу.

У 2004 році патріарх Московський і всієї Русі Алексій II благословив за бажанням настоятелів храмів і парафіян відновити святкування Різдва Святителя.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь святителю Николаю, архиепископу Мирликийскому, чудотворцу, на рождество, глас 4

Чу́дное и сла́вное рождество́ твое́, святи́телю Нико́лае,/ Це́рковь днесь правосла́вных све́тло пра́зднует,/ и́бо стоя́нием ногу́ твое́ю/ яви́ тя Госпо́дь и провозвести́ бы́ти свети́льника и учи́теля ми́ряном,/ весь мир обогаща́юща и просвеща́юща чудесы́./ Тем вопие́м ти:// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак святителю Николаю, архиепископу Мирликийскому, чудотворцу, на рождество, глас 2

В Ми́рех ро́ждься, свя́те Нико́лае,/ от благоро́дна ко́рене, я́ко благопло́дна ветвь, прозя́бл еси́,/ испо́лнь бо быв Боже́ственных даро́в,/ я́ко со́лнце заря́ми, весь мир чудесы́ просвети́л еси́./ Сего́ ра́ди прославля́ем тя,// я́ко ученика́ и таи́нника Бо́жия благода́ти.

Тропaрь, глaсъ д7:

Чyдное и3 слaвное рождество2 твоE, с™и1телю нік0лае, цRковь днeсь правослaвныхъ свётлw прaзднуетъ, и4бо стоsніемъ ногY твоeю kви1 тz гDь и3 произвести1 бо бhти свэти1льника и3 ўчи1телz мЂрzнwмъ, вeсь мjръ њбогащaюща и3 просвэщaюща чудесы2, тёмъ вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ G:

Въ мЂрэхъ р0ждьсz, с™е нік0лае, t бlгор0дна к0рене, ћкw бlгопл0дна вётвь прозsблъ є3си2, и3сп0лнь бо бhхъ бжcтвенныхъ дарHвъ, ћкw с0лнце зарsми вeсь мjръ чудесы2 просвэти1лъ є3си2, сегw2 рaди прославлsемъ тS, ћкw ўченикA и3 таи1нника б9іz бlгодaти.

Ще в розробці

Знайшли помилку