...
Святитель Миколай, архієпископ Мир Лікійський, чудотворець svyatitel nikolaj
Житія святих,  Грудень

Святитель Миколай, архієпископ Мир Лікійський, чудотворець

Місяця грудня на 6-й день

Святитель Миколай Мирлікійський народився в забезпеченій аристократичній сім’ї через 250 років після народження Ісуса Христа на околиці Римської імперії в приморському місті Патари в Лікії (тепер це територія Туреччини). Потім його сім’я переїхала в портове місто Міри (сучасна назва Демре), тут святитель і провів усе своє життя. Батьки назвали сина Миколою на честь дядька, єпископа Патарського. Ім’я його в перекладі з грецької означає “переможець народів”, воно найточніше характеризує особистість і служіння цього святого.

За однією з версій, виховав племінника дядько єпископ. З дитячих років Микола досягав успіху у вивченні Святого Письма, вдень не виходив із храму, а вночі молився вдома. У питаннях віри він став подібним до старців. Дядько спочатку поставив юнака на читця, а потім звів у сан пресвітера, зробивши його своїм помічником і доручивши говорити повчання пастві. Миколай зростав у благочесті та безперестанній молитві.

Після смерті батьків він роздав незаможним свої статки, щоб повністю присвятити себе служінню Богові. У питаннях людинолюбства і милосердя не було йому рівних. Відоме перше діяння молодого Миколи: багатий сусід розорився і вирішив продати трьох доньок у будинок розпусти. Можна припустити, що Микола добре знав дівчаток, тому що сусідські діти завжди разом грають. Глухої ночі він підійшов до будинку сусіда і кинув у вікно мішечок із золотими монетами, рятуючи від смертного гріха і дівчат, і їхнього батька. Дослідники життя святителя припускають, що Миколі тоді було лише 18 років.

Нелицемірна любов угодника Божого до людей принесла йому народне визнання як заступника і молитовника перед Богом. Після смерті єпископа Мир Лікійських Іоанна його місце зайняв зовсім молодий пресвітер Миколай. Господь врятував його від смерті під час гонінь нечестивого Діоклетіана, а сам святитель Миколай, будучи єпископом, врятував сотні людей і від хвороб, і від гонінь, і від гріха, і від загибелі, навіть воскрешав померлих.

Єпископ Миколай являв собою образ лагідного велелюбного пастиря, але в питаннях чистоти віри він був ревним і дерзновенним воїном Церкви Христової: розтрощував ідолів і перетворював на прах капища, присікав на корені неправодумство й марнославство, викривав закоренілих єретиків, лікував занепалих і тих, хто ухилився через незнання.

Правилом віри й образом лагідності називають святителя православні християни. Це найменування безпосередньо пов’язане з участю святого в роботі Нікейського Вселенського собору. Переказ говорить, що, коли він почув єретичне вчення олександрійського священика Арія про різні сутності Осіб Святої Трійці, то назвав Арія “божевільним богохульником” і дав єретику міцного ляпаса.

Чудовим угодником Божим, великим предстателем перед Господом і небесним покровителем називають святителя Миколая люди різних віросповідань по всьому світу. Микола Чудотворець відійшов до Господа вже глибоким старцем, але й понині допомагає всім, хто просить його заступництва.

Дні пам’яті: 22 травня (9 травня за ст. ст.) (перенесення мощей із Мір Лікійських до Барі в 1087 р.), 11 серпня (29 липня за ст. ст.) (різдво), 19 грудня (6 грудня за ст. ст.) і в Соборі Тульських святих.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь святителю Николаю, архиепископу Мирликийскому, чудотворцу, глас 4

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/ я́же веще́й и́стина;/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче священнонача́льниче Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак святителю Николаю, архиепископу Мирликийскому, чудотворцу, глас 3

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́:/ Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив,/ положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х/ и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти;// сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Тропaрь, глaсъ д7:

Прaвило вёры и3 џбразъ кр0тости, воздержaніz ўчи1телz kви1 тz стaду твоемY ћже вещeй и4стина. сегw2 рaди стzжaлъ є3си2 смирeніемъ высHкаz, нищет0ю бог†таz: џтче сщ7енноначaльниче нік0лае, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ глaсъ G.
Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Въ мЂрэхъ, ст7е, сщ7еннодёйствитель показaлсz є3си2, хrт0во бо, прпdбне, Е#ђліе и3сп0лнивъ, положи1лъ є3си2 дyшу твою2 њ лю1дехъ твои1хъ, и3 спaслъ є3си2 непови6нныz t смeрти. сегw2 рaди њст7и1лсz є3си2, ћкw вели1кій таи1нникъ б9іz бlгодaти.

Ще в розробці

Знайшли помилку