Рівноапостольний Кирил, учитель Словенський p1bdu7t7kp15521f5j17le1fdh14q87
Житія святих,  Лютий

Рівноапостольний Кирил, учитель Словенський

Місяця лютого на 14-й день

Святі Мефодій та Кирило жили у ІХ столітті. Народилися вони у македонському місті Солуні (територія сучасної Греції) й належали до багатої та знатної родини. Старший з братів, святий Мефодій, покинувши державну службу прийняв чернецтво та оселився в одному з монастирів, де проводив час у пості, молитві та вивченні Святого Письма.

Молодший з братів, святий Костянтин (Кирило – чернече ім’я святого), що вирізнявся винятковими здібностями, виховувався разом з малолітнім імператором Михайлом ІІІ. Він вивчав граматику, арифметику, музику, астрономію, філософію, риторику. Знайомство з творами святителя Григорія Богослова викликало у нього захоплення богослов’ям. Молодий філософ завжди перемагав у диспутах з іновірцями, захищаючи християнське віровчення.

Подальше життя святий Костянтин присвятив Богу і разом із своїм братом жив у монастирі, готуючись до апостольського служіння. Святі брати сприяли поширенню християнства серед хозар, у Болгарії, Моравії (сучасна Чехія) та Панонії (сучасна Угорщина). Святий Костянтин створив слов’янський алфавіт, відомий під назвою “кирилиця”, та переклав святе Євангеліє з грецької мови на слов’янську. Рівноапостольні Костянтин і Мефодій переклали слов’янською мовою Апостол, Псалтир,Часослов, Служебник, ввели богослужіння для слов’янських народів рідною мовою.

Великі християнські вчителі зустріли шалений опір латинського духовенства, яке доводило, що богослужіння слід звершувати лише трьома мовами – єврейською, грецькою та латиною.

Святий Костянтин помер 14 лютого 869 року на 42-му році життя у Римі, прийнявши перед смертю чернечий постриг з ім’ям Кирило. Він заповідав брату продовжити поширення Слова Божого серед слов’янських народів.

Після смерті брата святий Мефодій став єпископом Моравії та Панонії. Саме тут, незважаючи на переслідування та утиски з боку латинського духовенства, він завершив переклад Святого Письма слов’янською мовою. Святий продовжував Євангельську проповідь серед слов’ян та охрестив чеського князя Боривоя, його дружину княгиню Людмилу та одного з польських князів. Відчуваючи наближення смерті, святий Мефодій благословив своїх учнів Горазда, Наума, Климента, Ангеларія та Лаврентія на продовження просвітницької діяльності серед слов’янських народів. Святий рівноапостольний Мефодій помер 6 квітня 885 року.

Святі рівноапостольні Мефодій та Кирило, а також їхні учні та послідовники спричинилися до поширення християнської проповіді на західноруських землях. Відомо, що по смерті святого Мефодія у 886 році понад 200 його кліриків було вигнано латинським духовенством з Моравії. Продовживши місіонерську діяльність святого Мефодія, його учні спромоглись утворити православну єпархію, яка охоплювала собою Панонію, Моравію, Чехію, Галичину та частину Волині. Є певні відомості про вплив їхньої діяльності на Північному Закарпатті, приблизно до річки Стрий і верхньої течії Бугу. Це дає підставу  для припущення про перші паростки християнства на цих теренах вже у другій половині ІХ століття. Найдревніша галицька єпископська кафедра була заснована близько 906 року та знаходилась у Перемишлі.

За переданням, учні святих Мефодія та Кирила перенесли на Західну Русь чудотворну ікону Божої Матері, яка пізніше одержала назву ”Белзька” або “Ченстоховська” і до 1382 року перебувала у Галичині. Цією іконою святитель Фотій, Патріарх Константинопольський, благословив рівноапостольних братів на велику справу просвіти слов’янських народів.

“Мефодієву єпархію” було примусово ліквідовано у 966 році, коли під тиском Риму та Німеччини, Польща прийняла католицизм. Справа святих братів загинула серед західних слов’ян, проте вона знайшла своє продовження серед південних слов’ян, а через них і у східних.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь равноапостольному Кириллу Философу, учителю Словенскому, глас 4

От пеле́н приле́жно/ прему́дрость сестру́ себе́ сотвори́в, Богогла́се,/ пресве́тлую ви́дев, я́ко деви́цу чи́сту,/ ю́же прие́м, приведе́,/ я́ко мони́сты златы́ми се́ю укра́сив свою́ ду́шу и ум,/ и обре́теся я́ко други́й Кири́лл, блаже́нне,// ра́зумом и и́менем му́дре.

Кондак равноапостольному Кириллу Философу, учителю Словенскому, глас 2

Тве́рдым и богодохнове́нным уче́нием/ просвеща́я мир пресве́тлыми заря́ми,/ обтече́, я́ко мо́лния вселе́нную,/ Кири́лле блаже́нне,/ разсева́я пресве́тлое Бо́жие сло́во,/ на за́паде и се́вере и ю́зе// мир просвеща́я чудесы́..

Ин кондак равноапостольному Кириллу Философу, учителю Словенскому, на молебне, глас 2

Тве́рдаго и Богодохнове́ннаго уче́ния/ просвеща́я мир пресве́тлыми заря́ми,/ обтече́, я́ко мо́лния, вселе́нную, Кири́лле свя́те,/ разсева́я Бо́жие сло́во на за́паде, и се́вере, и ю́зе,// мир просвеща́я уче́нием, свя́те.

Ин кондак равноапостольному Кириллу Философу, учителю Словенскому, на молебне, глас 2

Пресве́тло житие́ возлюби́, свя́те,/ заря́ми трисо́лнечными Божества́ освеща́емь,/ прии́де, я́ко мо́лния, во всю вселе́нную,/ се́верную и ю́жную земли́ просвеща́я,/ за́падным же свет незаходи́м яви́ся./ Те́мже и ны́не мрак грехо́вный прогна́в, свя́те,/ свы́ше испроси́ благода́ть духо́вную,// и́маши бо дерзнове́ние к Бо́гу.

Молитва равноапостольным Киpиллу и Мефодию, учителем Словенским

О, пресла́внии просвети́телие слове́нских язы́к, святи́и равноапо́стольнии Мефо́дие и Кири́лле, ва́ших письме́н и уче́ний све́том просвети́вшеся и в ве́ре Христо́вой наста́вльшеся, я́ко ча́да ко отце́м, усе́рдно ны́не прибега́ем и сокруше́нием серде́чным мо́лимся: а́ще и заве́т ва́ших не соблюдо́хом, о угожде́нии бо Бо́гу небрего́хом и от бра́тняго единомы́слия в ве́ре отпадо́хом, оба́че я́коже дре́вле в земно́м житии́ ва́шем, си́це и ны́не гре́шных и недосто́йных не отврати́те тщи, но, я́ко иму́ще ве́лие ко Го́споду дерзнове́ние, приле́жно Того́ моли́те, да обрати́т нас в путь спасе́ния, да умири́т раздо́ры единове́рных, да приведе́т к единомы́слию отпа́вших и всех нас ду́хом любве́ да соедини́т Еди́ней Святе́й, Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви! Ве́мы бо, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́ведных по благосе́рдию Влады́ки. Не оста́вите у́бо нас, уны́лых и недосто́йных, чад ва́ших, и́хже ра́ди грехо́в па́ства ва́ша, враждо́ю разделя́ема и собла́знами иносла́вных прельща́ема, ума́лися, о́вцы же слове́сныя, разрыва́емы, восхища́ются во́лки губи́тельными. Пода́ждьте у́бо нам моли́твами ва́шими ре́вность Правосла́вия, я́ко да оте́ческая преда́ния до́бре сохрани́м, кано́ны церко́вные ве́рно соблюде́м, вся́ких лжеуче́ний стра́нных отбежи́м и, та́ко в житии́ богоуго́дном преспева́юще, жи́зни ра́йския на Небеси́ сподо́бимся, иде́же ку́пно с ва́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание равноапостольным Киpиллу и Мефодию, учителем Словенским

Велича́ем вас,/ святи́и равноапо́стольнии Мефо́дие и Кири́лле,/ вся слове́нския страны́ уче́ньми свои́ми просвети́вшия// и ко Христу́ приве́дшия.

Тропaрь, глaсъ д7:

T пелeнъ прилёжнw премyдрость сестрY себЁ сотвори1въ, бGоглaсе, пресвётлую ви1дэвъ, ћкw дэви1цу чи1сту, ю4же пріeмь, приведE, ћкw мони1сты златhми, сeю ўкраси1въ свою2 дyшу и3 ќмъ, и3 њбрётесz ћкw другjй кmрjллъ, бlжeнне, рaзумомъ и3 и4менемъ, мyдре.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Твє1рдыz и3 бGогл†сныz:

Твeрдымъ и3 бGодохновeннымъ ўчeніемъ просвэщaz мjръ пресвётлыми зарsми, њбтечE, ћкw м0лніz вселeнную, кmрjлле бlжeнне, разсэвaz пресвётлое б9іе сл0во, на зaпадэ, и3 сёверэ, и3 ю4зэ, мjръ просвэщaz чудесы2.

Ще в розробці

Знайшли помилку