...
Рівноапостольний Аверкій, єпископ Ієрапольський p1b02qcak9186rjgu1sk912041lp73
Житія святих,  Жовтень

Рівноапостольний Аверкій, єпископ Ієрапольський

Місяця жовтня на 22-й день

Святий рівноапостольний Аверкій, єпископ Ієрапольський, чудотворець, прославився у II столітті у Фригії. Місто Ієраполь ті часи населяли переважно язичники. Святитель молився Господу про спасіння їхніх душ і навернення до Істинного Світла. Ангел, що з’явився, наказав святому Аверкію розтрощити ідолів у язичницькому капищі. З ревністю виконав святе веління Боже. Почувши, що ідолопоклонники хочуть умертвити його, святитель прийшов на місце народних зібрань і відкрито викрив язичників. Язичники намагалися схопити святителя. У цей час у натовпі закричали три біснуватих юнаки. Народ збентежився, святитель же молитвою вигнав із них бісів. Бачачи юнаків здоровими, ієрапольці попросили святителя Аверкія навчити їх християнської віри, а потім прийняли Святе Хрещення. Після цього святитель вирушив сусідніми містами і селами, зцілюючи хворих і благовістуючи про Царство Боже. З проповіддю він обійшов Сирію, Кілікію, Месопотамію, відвідав Рим і скрізь навертав до Христа безліч людей. Святитель Аверкій за свої великі труди названий рівноапостольним. Багато років він захищав Церкву від єретиків, утверджував християн у вірі, наставляв заблукалих на істинний шлях, зціляв хворих і поширював славу Христову.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь равноапостольному Аверкию, епископу Иерапольскому , глас 4

И́стины пропове́дник и чудотво́рец ди́вен показа́лся еси́,/ сиро́т оте́ц и ни́щих засту́пник,/ бо́дрый па́стырь слове́снаго ста́да, бесо́м стра́шен,/ всех у́бо от тех нападе́ний заступа́й, вопию́щих ти:/ Аве́ркие о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак равноапостольному Аверкию, епископу Иерапольскому , глас 8

Я́ко свяще́нника превели́каго и апо́столов совсе́льника,/ Це́рковь почита́ет тя, вся ве́рных, Аве́ркие:/ ю́же твои́ми моли́твами соблюда́й, блаже́нне,/ непобеди́му и необурева́ему от вся́кия е́реси, и нескве́рну,// я́ко приснопа́мятный.

Тропа1рь ст7и1телю, гла1съ д7:

И$стины проповёдникъ и3 чудотво1рецъ ди1венъ показа1лсz є3си2, сиро1тъ o3те1цъ и3 ни1щихъ засту1пникъ, бо1дрый па1стырь слове1снагw ста1да, бэсw1мъ стра1шенъ, всёхъ ќбw t тёхъ нападе1ній заступа1й, вопію1щихъ ти2: а3ве1ркіе o4тче на1шъ,
моли2 хrта2 бг7а, да сп7се1тъ ду1ши на1шz.

Кондaкъ, глaсъ и7.
Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Ћкw сщ7eнника превели1каго, и3 ґпcлwвъ совсeльника, цRковь почитaетъ тS вс‰ вёрныхъ, ґвeркіе: ю4же твои1ми мл7твами соблюдaй, бlжeнне, непобэди1му и3 неwбуревaему t всsкіz є4реси, и3 несквeрну, ћкw приснопaмzтный.

Ще в розробці

ий шлях, зціляв хворих і поширював славу Христову.

Знайшли помилку