...
Житія святих,  Травень

Пророк Ісая

День пам'яті (н. ст.)

Місяця травня на 9-й день

Святий пророк Ісая жив у VIII столітті до Різдва Христового. Походив із царського роду, був сином святого пророка Амоса. Був одружений, мав сина (Іс. 8:3,18).

Ісая був покликаний Богом до пророчого служіння за царювання Озії, царя Іудеї, і пророкував близько шістдесяти років за Іоафама, Ахаза, Єзекії та Манасії. Він вважається одним із великих пророків. Через ясність пророцтва про народження, життя і особливо страждання Іісуса Христа, Його Воскресіння із мертвих пророка Ісаю називають старозавітним євангелістом. Під час облоги Єрусалима він, помолившись, вивів із-під гори Сіон джерело води, яке було названо Силоам, тобто «послане від Бога».

Помер святий пророк мученицьки: за велінням царя Манасії він був перепиляний деревʼяною пилкою.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь пророка Исаии, глас 2

Проро́ка Твоего́ Иса́ии па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак пророка Исаии, глас 2

Проро́чества дарова́ние прие́м,/ пророкому́чениче, Иса́ие Богопропове́дниче,/ всем изъясни́л еси́ вочелове́чение Госпо́дне,/ возгласи́в велегла́сно конце́м:// се Де́ва во чре́ве прии́мет.

Тропaрь, глaсъ в7:

Прbр0ка твоегw2 и3сaіи пaмzть, гDи, прaзднующе, тёмъ тS м0лимъ, сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Въ мlтвахъ:

Прbр0чества даровaніе пріeмъ, прbрокомч7ниче, и3сaіе бGопроповёдниче, всBмъ и3з8zсни1лъ є3си2 вочlвёченіе гDне, возгласи1въ велеглaснw концє1мъ, сE дв7а во чрeвэ пріи1метъ.

Ще в розробці