Пророк Ілля Фесвитянин p1aoo8ms22skj6n81p4es5sm7k7
Житія святих,  Липень

Пророк Ілля Фесвитянин

Місяця липня на 20-й день

Один із найвидатніших пророків і перший незайманий Старого Заповіту. Він народився у Фесвії Галаадській у коліні Левіїному за 900 років до Різдва Христового. Коли народився Ілля, батькові його Соваку було видіння, що милостиві мужі розмовляли з немовлям, сповивали вогнем і годували полум’ям вогненним. З юних років він оселився в пустелі і жив у суворому подвигу посту і молитви. Покликаний на пророче служіння за царювання царя Ахава-ідолопоклонника, який поклонявся Ваалу (сонцю) і змушував народ єврейський робити те саме. Господь послав Іллю до Ахава і наказав передбачити йому, що якщо він і його народ не звернуться до істинного Бога, то його царство спіткає голод. Ахав не послухався пророка, і в країні настала посуха і великий голод. Під час голоду Ілля прожив рік у пустелі, куди йому ворони носили їжу, і понад два роки в однієї вдови в м. Сарепті. Через три з половиною роки Ілія повернувся в Ізраїльське царство і сказав цареві та всьому народу, що всі лиха ізраїльтян відбуваються через те, що вони забули істинного Бога і стали поклонятися ідолу Ваалу. Щоб довести хибність ізраїльтян, Ілля запропонував зробити два жертовники – один Ваалу, а інший – Богу, і сказав: “Принесемо жертви, і якщо вогонь із неба зійде на жертовник Ваала, значить, він істинний Бог, а якщо ні, то ідол” (див. 1Царів. 18:21-24). Спочатку зробили жертовник Ваалу, накидали дров, закололи бика, а жерці Ваала стали молитися своєму ідолу: “Ваале, Ваале, пошли нам з неба вогонь”. Але відповіді ніякої не було, і вогонь із неба на Ваалів жертовник не зійшов. Увечері Ілля зробив свій жертовник, поклав дрова, полив їх насамперед водою і став молитися Богу. Аж раптом з неба впав вогонь і спалив не тільки дрова і жертву, а й воду та каміння жертовника. Коли народ побачив це чудо, то прославив істинного Бога і знову в Нього увірував.

За свою полум’яну ревність про Славу Божу пророка Ілію було взято на небо живим у вогняній колісниці. Свідком цього дивовижного сходження був пророк Єлисей. Потім у Преображенні Господньому він з’явився разом із пророком Мойсеєм і постав перед Ісусом Христом, розмовляючи з ним на горі Фавор. За переказами Святої Церкви, пророк Ілля буде Предтечею Страшного Другого Пришестя Христа на землю і під час проповіді прийме тілесну смерть.

Св. пророку Іллі моляться про покривання християн останніх часів від спокуси антихриста, про заступництво в гоніннях, за часів голоду і повальних хвороб, у бідності та інших життєвих труднощах.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь пророка Илии, глас 4

Во пло́ти А́нгел,/ проро́ков основа́ние,/ вторы́й Предте́ча прише́ствия Христо́ва Илия́ сла́вный,/ свы́ше посла́вый Елисе́еви благода́ть,/ неду́ги отгоня́ти/ и прокаже́нныя очища́ти,// те́мже и почита́ющим его́ то́чит исцеле́ния.

Кондак пророка Илии, глас 2

Проро́че и прови́дче вели́ких дел Бо́га на́шего,/ Илие́ великоимени́те,/ веща́нием твои́м уста́вивый водото́чныя о́блаки,// моли́ о нас еди́наго Человеколю́бца.

Молитва пророку Илие

О, прехва́льный и пречу́дный проро́че Бо́жий Илие́, просия́вый на земли́ равноа́нгельским житие́м твои́м, пла́меннейшею ре́вностию по Го́споду Бо́гу Вседержи́телю, еще́ же зна́мении и чудесы́ пресла́вными, та́же по кра́йнему благоволе́нию к тебе́ Бо́жию преесте́ственно восхище́нный на о́гненней колесни́це с пло́тию твое́ю на не́бо, сподо́бльшийся бесе́довати с преобрази́вшимся на Фаво́ре Спаси́телем ми́ра, и ны́не в ра́йских селе́ниих непреста́нно пребыва́яй и предстоя́й Престо́лу Небе́сного Царя́! Услы́ши нас, гре́шных и непотре́бных, в час сей предстоя́щих пред свято́ю твое́ю ико́ною и усе́рдно прибега́ющих к хода́тайству твоему́. Моли́ о нас Человеколю́бца Бо́га, да пода́ст нам дух покая́ния и сокруше́ния о гресе́х на́ших и всеси́льною Свое́ю благода́тию да помо́жет нам оста́вити пути́ нече́стия, преспева́ти же во вся́ком де́ле бла́зе, да укрепи́т нас в борьбе́ со страстьми́ и похотьми́ на́шими, да всади́т в сердца́ на́ша дух смире́ния и кро́тости, дух братолю́бия и незло́бия, дух терпе́ния и целому́дрия, дух ре́вности к сла́ве Бо́жией и о спасе́нии свое́м и бли́жних до́брое попече́ние. Упраздни́ моли́твами твои́ми, проро́че, злы́я обы́чаи ми́ра, па́че же поги́бельный и тлетво́рный дух ве́ка сего́, заража́ющий христиа́нский род неуваже́нием к Боже́ственней Правосла́вней ве́ре, к уста́вом Святы́я Це́ркве и к за́поведем Госпо́дним, непочте́нием к роди́телем и власте́м предержа́щим, и низверга́ющий люде́й в бе́здну нече́стия, развраще́ния и поги́бели. Отврати́ от нас, пречу́дне проро́че, предста́тельством твои́м пра́ведный гнев Бо́жий и изба́ви вся гра́ды и ве́си оте́чества на́шего от бездо́ждия и гла́да, от стра́шных бурь и землетрясе́ний, от смертоно́сных язв и боле́зней, от наше́ствия враго́в и междоусо́бной бра́ни. Укрепи́ твои́ми моли́твами, пресла́вне, предержа́щия вла́сти на́ша в вели́цем и многотру́днем по́двизе народоправле́ния, благопоспеше́ствуй им во всех благи́х дея́ниих и начина́ниих к водворе́нию ми́ра и пра́вды в стране́ на́шей. Посо́бствуй христолюби́вому во́инству во бране́х со врага́ми на́шими. Испроси́, проро́че Бо́жий, от Го́спода па́стырем на́шим святу́ю ре́вность по Бо́гу, серде́чное попече́ние о спасе́нии пасо́мых, му́дрость во уче́нии и управле́нии, благоче́стие и кре́пость во искуше́ниих, судия́м испроси́ нелицеприя́тие и безкоры́стие, правоту́ и сострада́ние к оби́димым, всем нача́льствующим попече́ние о подчине́нных, ми́лость и правосу́дие, подчине́нным же поко́рность и о послуша́нии свое́м раче́ние. Да та́ко в ми́ре и благоче́стии пожи́вше в сем ве́це, сподо́бимся прича́стия ве́чных благ в Ца́рствии Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание пророка Илии

Велича́ем тя,/ святы́й сла́вный проро́че Бо́жий Илие́,/ и чтим, е́же на Небеса́/ на колесни́це о́гненней,// пресла́вное восхожде́ние твое́.

Тропaрь, глaсъ д7:

Во пл0ти ѓгGлъ, прbр0кwвъ њсновaніе, вторhй п®тeча пришeствіz хrт0ва, и3ліA слaвный, свhше послaвый є3ліссeеви бlгодaть, недyги tгонsти, и3 прокажє1нныz њчищaти: тёмже и3 почитaющымъ є3го2 т0читъ и3сцэлє1ніz.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Прbр0че и3 прови1дче вели1кихъ дёлъ бGа нaшегw, и3ліE великоимени1те, вэщaніемъ твои1мъ ўстaвивый водотHчныz џблаки, моли2 њ нaсъ є3ди1наго чlвэколю1бца.

Ще в розробці

Знайшли помилку