...
Преподобний Веніамін Печерський, в Дальніх печерах p1avgh3hu4tn05b919vc2sah5s3
Житія святих,  Жовтень

Преподобний Веніамін Печерський, в Дальніх печерах

Місяця жовтня на 13-й день / серпня на 28-й день – Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають

Видане владикою Модестом старовинне монастирське рукописне сказання говорить: «Преподобний Веніамін купець вів велику торгівлю. Якось раз, старанно слухаючи в храмі церковне богослужіння, він звернув увагу на слово Псалтиря: «Погубиш Ти неправдомовців» (Пс. 5:7). Запам’ятав це і розсудив: «Якщо Господь Бог погубить всіх, що говорять неправду, то і купців, бо торгівля не може зовсім обійтися без брехні». А потім, почувши вислів, що «…багатому трудно ввійти в Царство Небесне» (Мф. 19:23), роздав все майно бідним і для церков, і став ченцем, догоджаючи Господу Богу в пості і молитвах до самої смерті». За словами того ж владики напис на дошці, що закривав колись мощі св. Веніаміна, читався так: «Преподобний отець наш Веніамін, проживаючи в світі, був зайнятий незліченними торговими угодами. І коли почув Євангельські слова, що «…багатому трудно ввійти в Царство Небесне» (Мф. 19:23), то змінив багатство на добровільну убогість заради Христа, і все майно віддав нужденним, і прийшов до злиденних духом, преподобних отців Печерських, з якими потрудився гідно, і переселився душею до Подвигоположника Христа, отримавши вінець переможця. А його святі мощі нетлінні спочивають тут».

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Вениамину Печерскому, в Дальних пещерах, глас 2

Добр купе́ц бысть, Богому́дре Вениами́не,/ бога́тство бо свое́ тле́нно разда́в,/ купи́л еси́ о́ным нетле́нное в Ца́рствии Небе́снем,/ в не́мже ны́не та́мошних благ наслажда́яся бога́тне,// проси́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Кондак преподобному Вениамину Печерскому, в Дальних пещерах, глас 8

Ку́плю жите́йскую я́ко тще́тную оста́вль/ и шед, купи́л еси́ себе́ многоце́нен би́сер Христа́,/ Ему́же во и́ночестем о́бразе/ труды́ и по́двиги, безме́нством же и послуша́нием, преподо́бне Вениами́не, благоугожда́я,// прия́л от Него́ ве́лию и бога́тую ми́лость.

Величание преподобному Вениамину Печерскому, в Дальних пещерах

Ублажа́ем тя, преподо́бне о́тче Вениами́не, и чтим святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче а́нгелов.

Тропaрь, глaсъ в7:

Д0бръ купeцъ бhсть, бGомyдре веніамjне, богaтство бо своE тлённо раздaвъ, купи1лъ є3си2 џнымъ нетлённое въ цrтвіи нбcнэмъ, въ нeмже нhнэ тaмошнихъ бл7гъ наслаждazсz богaтнэ, проси2 нaмъ ми1ра и3 вeліz млcти.

Кондaкъ, глaсъ и7:

Кyплю житeйскую, ћкw тщeтную, њстaвль, и3 шeдъ, купи1лъ є3си2 себЁ многоцёненъ би1серъ, хrтA. є3мyже во и4ночестэмъ џбразэ труды6 и3 пHдвиги, безмeнствомъ же и3 послушaніемъ, прпdбне веніамjне, бlгоугождaz, пріsлъ t негw2 вeлію и3 богaтую млcть.

Ще в розробці

Знайшли помилку