...
Житія святих,  Листопад

Преподобний Стиліан Пафлагонський

Місяця листопада на 26-й день

Народився у місті Адріанополі у Пафлагонії, у Малій Азії, у V столітті. Він був благословенний від утроби матері своєї, і чим старше ставав, тим більше з милості Божої Дух Святий оселявся в ньому. З дитячого віку він виявляв рідкісне стремління до святого життя.

Досягши повноліття, він роздав своє майно бідним. І коли нічого не залишилося від батьківської спадщини, сповнений полегшення та радості, сказав: “Я скинув важкий якір, який тримав мене на прив’язі бажань мого занепалого тіла. Відтепер відкрито переді мною шлях до справжнього життя”.

Після цього святий прийняв чернечий постриг в одному з малоазійських монастирів. Завдяки суворій аскезі він набув чесноти нестяжанності, чистоти та слухняності. Жодного майна в нього не залишилося, він жив у простоті та злиднях. Підкоряючи свою волю старцю, він успішно боровся зі спокусами від біса, мирського та плоті.

Потім, бажаючи ще ближче підійти до досконалості, він попрощався з братами і пішов у безлюдну пустелю, де оселився в печері. Дні та ночі він проводив у молитві та славослів’ї Бога. Багато років подвижницького життя він провів у пустелі, перш ніж Господь вирішив явити людям цього “світильника світла”. Згодом в окрузі рознеслася чутка про святість пустельника і багато людей, з вірою та благочестям, потяглися до його печери.

Глибоко запали в душу святому Стіліану євангельські слова: “Істинно кажу вам, якщо не будете як діти, не ввійдете в Царство Небесне” (Мф. 18:1-4). Господь дарував йому благодать заступництва малюкам. Матері з довколишніх міст і сіл, здалеку приносили йому своїх хворих дітей, і святий зцілював їх. Досягши печери, матері падали перед святим навколішки, славили Бога і благали про дитину. Святий Стіліан брав його на руки, зі сльозами просив у Бога зцілення, і Господь дарував його. Крім того, молитвами святого безплідні жінки ставали багатодітними матерями.

Преставився святий Стіліан до Господа у глибокій старості.

Вшанування преподобного Стіліана поширилося широко за межі рідної області і залишається сильним особливо у Церквах грецької традиції. На Русі його ім’я лишилося маловідомим. Як і в роки його земного життя, до нього особливо вдаються в молитвах про зцілення дітей та позбавлення від безпліддя. На іконах святий зображується з немовлям, що тримає на руках.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Стилиану Пафлагонскому, глас 3

Сто́лп воодушевленный воздержа́ния, сто́лп неколеби́мый Це́ркве, Стилиа́не, соде́лался еси́, блаже́нне. Го́споду от ю́ности вве́рился еси́, обита́лище Ду́ха яви́лся еси́, о́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Кондак преподобному Стилиану Пафлагонскому, глас 4

От утро́бы ма́терния освяти́выйся, я́ко Боже́ственный Самуи́л, богоно́сне, подви́жнически Христа́ Бо́га просла́вил еси́. Те́мже исцеле́ний показа́лся еси́ кла́дязь и предста́тель боже́ственный отроко́в и младе́нцев, Христо́с бо тя́ све́тло сла́вит, Его́же измла́да, Стилиа́не, просла́вил еси́.

Молитва преподобному Стилиану Пафлагонскому

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче Стилиа́не! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, на небесе́х восприя́л еси́ вене́ц пра́вды от Христа́ Бо́га на́шего. Те́мже на тво́й святы́й о́браз взира́юще, о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ ра́дуемся и чти́м святу́ю па́мять твою́. Почита́юще же твое́ ве́лие дерзнове́ние пред Го́сподем, со смире́нием мо́лим тя́, преподо́бне о́тче: воззри́ у́бо благосе́рдым о́ком любве́ твоея́ на на́с, недосто́йных рабо́в твои́х, и потщи́ся богоприя́тным твои́м хода́тайством испроси́ти у Царя́ ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих, да проба́вит вели́кия и бога́тыя ми́лости Своя́ на на́с, гре́шных, да пода́ст на́м ду́х пра́выя ве́ры, ду́х любве́, ми́ра и ра́дости о Ду́се Свя́те, да изба́вит ны́ от вся́ких бе́д и напа́стей, да ниспо́слет вся́ поле́зная ко спасе́нию ду́ш на́ших. Е́й, свя́тче Бо́жий, не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя́ по Бо́зе и Богоро́дице возлага́ем, но бу́ди на́м помо́щник и покрови́тель во спасе́ние, да сподо́бимся сконча́ти житие́ на́ше в покая́нии и восприи́мем ве́чная блага́я во Ца́рствии Христа́ Бо́га на́шего, и просла́вим человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е заступле́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ G:

Ст0лпе воwдушевлeнный воздержaніz, ґдамaнте неколеби1мый цRкве, стmліaне, содёлалсz є3си2, бlжeнне. гDу t ю4ности ввёрилсz є3си2, њбитaлище д¦а kви1лсz є3си2, џтче прпdбне, хrтA бGа моли2 даровaти нaмъ вeлію млcть.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Њс™и1выйсz t чрeва мaтери, ћкоже бжcтвенный самуи1лъ, бGон0сче, въ п0двизэхъ прослaвилъ є3си2 хrтA бGа, тёмже и3сцэлeній показaлсz є3си2 пріsтелище и3 предстaтель бжcтвенный дэтeй и3 младeнцєвъ, хrт0съ бо прославлsетъ тS свётлw, є3г0же и3змлaда, стmліaне, прослaвилъ є3си2.

Ще в розробці