Житія святих,  Лютий

Преподобний Панкратій Печерський, в Дальніх печерах

День пам'яті (н. ст.)

Місяця лютого на 9-й день / березня на 18-й день — Собор усіх преподобних Києво-Печерських (перехідне) / серпня на 28-й день – Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають

Жив у XIII столітті, подвизався в Києво-Печерському монастирі в сані ієромонаха. Прославився в подвигах посту, а також чудотворіннями, зціленнями хворих. Був похований у Дальніх (Феодосієвих) печерах.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Панкратию Печерскому, в Дальних пещерах, глас 2

Панкра́тие Богому́дре,/ свяще́нниче Госпо́день изря́дне,/ и чуде́с мно́гих самоде́телю,/ моли́ся Го́сподеви,// во е́же спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак преподобному Панкратию Печерскому, в Дальних пещерах, глас 2

В по́стницех яви́лся еси́ вели́к,/ во иере́ех же нарочи́т/ и в чудотворе́ниях да́ре показа́ся сла́вен,/ свяще́нне о́тче Панкра́тие,// тем тя чтим и ублажа́ем.

Тропaрь, глaсъ в7:

Пагкрaтіе бGомyдре, сщ7eнниче гDень и3зрsдный и3 чудeсъ мн0гихъ самодётелю, моли1сz гDеви, во є4же сп7сти2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Въ п0стницэхъ kви1лсz є3си2 вели1къ, во їерeехъ же нар0читъ и3 въ чудотв0рныхъ дaрэхъ показaлсz слaвенъ, сщ7eнне џтче пагкрaтіе, тёмъ тS чти1мъ и3 ўбл7жaемъ.

Ще в розробці