Житія святих,  Листопад

Преподобний Палладій Олександрійський

Місяця листопада на 27-й день

Родом із міста Солуні, трудився в Олександрії наприкінці VI – початку VII століття.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Палладию Александрийскому, глас 1

Мона́шествовав Богоуго́дно, Богоно́сне о́тче наш,/ моли́твою и посто́м Бо́га взыска́л еси́/ и был еси́ прия́телище чи́сто Ду́ха,/ блиста́я ве́рным доброде́тельныя зари́,/ и́миже просвеща́еши вся чту́щия тя./ Сла́ва просла́вльшему тя Христу́,/ сла́ва Укре́пльшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ние.

Величание преподобному Палладию Александрийскому

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Палла́дие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче а́нгелов.

Тропaрь, глaсъ №.
Под0бенъ: Кaмени запечaтану:

Монaшествовавъ бGоуг0днw, бGон0сне џтче нaшъ, мл7твою и3 пост0мъ бGа взыскaлъ є3си2, и3 бhлъ є3си2 пріsтелище чи1сто д¦а, блистaz вBрнымъ добродётєльныz зари6, и4миже просвэщaеши вс‰ чтyщыz тS. слaва прослaвльшему тS хrтY, слaва ўкрёпльшему тS, слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлeніе.

Ще в розробці

Знайшли помилку