...
Житія святих,  Травень

Преподобний Пафнутій Боровський, ігумен

Місяця травня на 1-й день

Преподобний Пафнутій Боровський народився 1394 року в селі Кудинове, недалеко від Боровська, і під час Хрещення був названий Парфенієм. Його батько Іоанн був сином охрещеного татарина-баскака Мартіна, мати Парфенія носила ім’я Фотинія.В 20 років Парфеній залишив рідну домівку і 1414 року прийняв постриг з ім’ям Пафнутій у Покровському монастирі на Високому від настоятеля Маркелла. Багато років подвизався чернець Пафнутій в обителі. Коли помер настоятель монастиря, братія обрала його ігуменом. Святитель Фотій, митрополит Київський, висвятив преподобного у священний сан (близько 1426 р.). Тридцять років провів преподобний у Покровській обителі, де був і настоятелем, і старцем-духівником. На 51-му році життя він тяжко захворів, залишив ігуменство і прийняв велику схиму. Після одужання в день святого великомученика Георгія Побідоносця, 23 квітня 1444 року, пішов із монастиря й оселився з одним ченцем на лівому березі річки Протви при впаданні в неї річки Істерьми. Незабаром на нове місце до нього стала збиратися братія. Число ченців швидко зростало. Був побудований новий кам’яний храм замість колишнього дерев’яного на честь Різдва Пресвятої Богородиці. У розписі храму брав участь найкращий іконописець того часу Діонісій і його помічники. Преподобний Пафнутій подавав приклад братії, ведучи суворе життя: келія його була найбіднішою за всіх, з їжі брав найгірше. У понеділок і п’ятницю не їв зовсім, а в середу тримався сухоїдіння. Із загальних робіт преподобний обирав найважчі: рубав і носив дрова, копав і поливав город, водночас першим приходив на церковну службу.

Преподобний Пафнутій користувався глибокою любов’ю і шануванням не тільки братії свого монастиря, а й інших обителей. Промислом Божим в обитель до преподобного був направлений двадцятирічний юнак Іоанн Санін. Випробувавши того, хто прийшов, преподобний постриг його в чернецтво з ім’ям Іосиф. Згодом преподобний Іосиф Волоцький, який твердо зберігав чистоту православної віри, очолив боротьбу проти єресі жидовствуючих, засудженої на Соборі 1504 року. На цей подвиг молодого ченця благословив преподобний Пафнутій.

За тиждень до смерті преподобний передбачив свою кончину. Виконавши останню молитву і благословивши братію, він відійшов до Бога 1 травня 1477 року. Преподобний Пафнутій був послідовником преподобного Сергія, ігумена Радонезького.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Пафнутию Боровскому, глас 4

Жития́ све́тлостию просвети́в твое́ оте́чество,/ в моли́твах и посте́х дарова́ний Боже́ственнаго Ду́ха испо́лнился еси́,/ и, во вре́менней сей жи́зни до́бре подвиза́вся,/ ми́лость благоутро́бия все́м скорбя́щим отве́рзл еси́,/ и ни́щим был еси́ засту́пник./ Тем мо́лим тя, о́тче Пафну́тие,// моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак преподобному Пафнутию Боровскому, глас 8

Бо́жиим светоли́тием просвеще́н, о́тче,/ по́стническое стяжа́л еси́ жи́тельство, преподо́бне,/ и́ноком предо́брый наста́вниче и по́стником благо́е украше́ние./ Сего́ ра́ди Госпо́дь, труды́, твоя́ ви́дев,/ чуде́с да́ром обогати́ тя,/ источа́еши бо исцеле́ния./ Мы же, ра́дующеся, вопие́м ти́:// ра́дуйся, о́тче Пафну́тие.

Тропaрь, глaсъ д7:

ЖитіS свётлостію просвэти 1въ твоE nтeчество, въ мlтвахъ и 3 постёхъ даровaній бж cтвеннагw д¦а и 3сп0лнилсz є 3си 2: и 3 во врeменнэй сeй жи 1зни д0брэ подвизaвсz, мл cть бlгоутр0біz всBмъ скорбsщымъ tвeрзлъ є 3си 2, и 3 ни 1щымъ бhлъ є 3си 2 застyпникъ. тёмъ м0лимъ тS, џтче пафнyтіе, моли2 хrтA бGа, да сп7сeтъ дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ и7.
Под0бенъ: Взбрaнной:

Б9іимъ свэтоли 1тіемъ просвэщeнъ, џтче, п0стническое стzжaвъ жи 1тельство, прп dбне, и 4нокwмъ пред0брый настaвниче, и 3 п0стникwмъ бlг0е ўкрашeніе. сегw 2 рaди гDь труды 2 тво‰ ви 1дэвъ, чудeсъ дaромъ њбогати 1 тz, и 3сточaеши бо и 3сцэлє 1ніz. мh же рaдующесz вопіeмъ ти 2: рaдуйсz, џтче пафнyтіе.

Ще в розробці

Знайшли помилку