...
Житія святих,  Лютий

Преподобний Кассіан затворник

Місяця лютого на 27-й день

Про житіє преподобного Кассіана збереглося небагато відомостей, дата і місце народження невідомі. Преподобний Касіян упокорював себе перед усіма, був вельми послушливий, працьовитий і посник. Святим послухом він змусив бісів сповідати, як багато є ченців в Печерському монастирі, які можуть виганяти бісів, і як демони бояться святих Печерських. Затвор в печері був завершенням його подвигів.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

 

Тропaрь, глaсъ в7:

Вeліz вёры и3справлeніz, въ пещeрнэмъ затв0рэ, ћкw на водЁ ўпокоeніz, прпdбне n1тче кассіaне, рaдовалсz є3си2, nгнeмъ бо любвE бжcтвенныz распалaемъ, бдёніемъ и3мlтвою безстрaстіz дости1глъ є3си2 и3 kви1лсz є3си2 равноaгGльный на земли2, тогw2мlтвами, хrтE б9е, сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Пред8 всёми смирszсz и3 во всёмъ послушaніе, прирzжeнное постY, бlжeнне кассіaне, и3мёz, покори1лъ є3си2 г0рдыхъ бэсHвъ и3сповёдати ти2, ск0ль вельми2 боsтсz прпdбныхъ печeрскихъ, и4хже и3 до концA посрами1въ, всeльсz въ ли1цэ првdныхъ, съ ни1ми моли1сz њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку