...
Житія святих,  Лютий

Преподобний Феодор мовчазний, Печерський, в Дальніх печерах

День пам'яті (н. ст.)

Місяця лютого на 17-й день (перехідне) / березня на 18-й день – Собор усіх преподобних Києво-Печерських (перехідне) / серпня на 28-й день – Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх (прп. Феодосія) печерах спочивають

Преподобний Феодор мовчазний, Печерський, обрав подвиг мовчання, щоб постійно перебувати в богомисленні й утримати себе від гріхів навіть у слові. Прославився від Господа даром чудотворення.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Ще в розробці

Тропaрь, глaсъ и7:

Пост0мъ дyшу твою2 просвэти1лъ є3си2, мlтвами непрестaнными сeрдце твоE, сосyдъ д¦а с™aгw содёлалъ є3си2, прпdбне n1тче нaшъ fе0дwре, тёмже вс‰ вр†жіz њполчє1ніz крёпкw посрами1лъ є3си2 и3 ћкw побэдон0сецъ и4стинный, воздаsніе, получи1лъ є3си2 t хrтA бGа. томY помоли1сz њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Хrт0вою люб0вію ўzзви1въ дyшу, прпdбне n1тче нaшъ fе0дwре, въ пещeрнэмъ мрaцэ свётъ сп7сeніz њбрёлъ є3си2, и3 ћкw чaдо и3збрaнное вели1кихъ nтцє1въ печeрскихъ ґнтHніа и3 fеод0сіа, вкyпэ съ ни1ми nби1тель рaйскую ўнаслёдовалъ є3си2, tню1дуже призирaй вhну на nби1тель земнyю, въ нeйже подвизaлсz є3си2, и3 моли1сz њ чтyщихъ пaмzть твою2, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, fе0дwре, мlтвенниче њ душaхъ нaшихъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку