...
Житія святих,  Травень

Преподобний Арсеній трудолюбний Печерський, в Дальніх печерах

День пам'яті (н. ст.)

Місяця травня на 8-й день / у Неділю другу Великого посту – усіх преподобних Києво-Печерських (перехідне) / серпня на 28-й день – Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають

Преподобний Арсеній жив у ХIV столітті. Він названий трудолюбним тому, що, трудячись у печерах Києво-Печерської обителі, він не знав відпочинку, і ніхто ніколи не бачив його в неробстві. Преподобний або молився, або виконував монастирський послух і до заходу сонця ніколи не вживав їжі. За смиренність і працьовитість Господь нагородив преподобного Арсенія даром чудотворення. Після багатьох трудів і подвигів свякий Арсеній відійшов до Господа, і нетлінне тіло його було покладено в Дальніх печерах.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Арсению, Печерскому, Трудолюбивому, глас 8

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Арсе́ние о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Арсению Печерскому, Трудолюбивому, глас 8

Я́же на земли́ оста́вль, Христо́вым стопа́м после́довал еси́ те́пле/ и, Того́, сла́вне, на ра́мо взем честны́й крест,/ умертви́л еси́ труды́ по́стническими теле́сныя жела́ния, треблаже́нне.// Те́мже зове́м ти: ра́дуйся, о́тче Арсе́ние.

Тропaрь, глaсъ и7:

Слeзъ твои1хъ течeньми пустhни безпл0дное воздёлалъ є3си2, и3 и4же и3з8 глубины2 воздыхaньми, во сто2 трудHвъ ўплодоноси1лъ є3си2, и3 бhлъ є3си2 свэти1льникъ вселeннэй, сіsz чудєсы2, ґрсeніе џтче нaшъ моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ и7:

Ћже на земли2 њстaвль, хrтHвымъ стопaмъ послёдовалъ є3си2 тeплэ, и3 того2, слaвне, на рaмо взeмъ честнhй крeстъ, ўмертви1лъ є3си2 труды6 п0стническими тэлє1снаz жел†ніz, требlжeнне тёмже зовeмъ ти2: рaдуйсz, џтче ґрсeніе.

Ще в розробці

Знайшли помилку