Преподобномучениця Феодосія Константинопольська, діва p1akksrjhh164frs4na0mkkf9p3
Житія святих,  Травень

Преподобномучениця Феодосія Константинопольська, діва

Місяця травня на 29-й день

Преподобномучениця Феодосія жила у VIII столітті. Вона народилася за старанною молитвою батьків і після їхньої смерті виховувалася в константинопольському жіночому монастирі на честь святої мучениці Анастасії. Свята Феодосія прийняла постриг у жіночій обителі після того, як роздала бідним майно, що залишилося від батьків. Частину грошей витратила на написання ікон Спасителя, Божої Матері та мучениці Анастасії. Коли запанував Лев Ісавр (717-741), жорстокий гонитель іконошанувальників, він видав наказ повсюдно знищити святі ікони. У Константинополі існували тоді ворота, що називалися “мідними”, а над ними вже понад 400 років перебував мідний образ Спасителя. 730 року лжепатріарх-іконоборець Анастасій наказав зняти образ. Православний народ, на чолі якого була преподобномучениця Феодосія з іншими черницями, кинувся на захист ікони і перекинув драбину разом із воїном, який виконував наказ. Лжепатріарх Анастасій, боячись, що хвилювання посиляться, сповістив про те, що трапилося, імператора. За наказом останнього воїни перебили всіх черниць, а преподобномученицю Феодосію як найревнішу захисницю ікон ув’язнили. Протягом тижня їй щодня наносили по сто ударів, а на восьмий день повели вздовж міста, жорстоко б’ючи по дорозі. Один із воїнів почав бити мученицю і завдав їй смертельну рану, від якої мучениця негайно померла. Тіло святої преподобномучениці, кинуте на землю, було з благоговінням поховано християнами в монастирі Діокритис у Константинополі. Місце поховання преподобномучениці Феодосії прославилося численними зціленнями хворих.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобномученице Феодосии деве, Константинопольской, глас 4

Доброде́тель благоприя́тно, му́ченице, пости́гла еси́,/ Христо́во прия́телище бы́вши чи́стое,/ и Свята́го Ду́ха дом возлю́блен;/ отню́дуже посрами́ла еси́ врага́, борю́щаго род челове́ческий,/ до́бре страда́вшая,/ и посе́кла еси́ Копрони́ма, Феодо́сие, мече́м ве́ры,/ и к черто́гу Небе́сному преста́вилася еси́, ра́дующися./ Тебе́ ве́рою чту́щим// при́сно проси́ ве́лия ми́лости.

Кондак преподобномученице Феодосии деве, Константинопольской, глас 2

Труда́ми живо́т нетру́дный дости́гла еси́,/ кро́вию же Копрони́ма удави́ла еси́, му́ченице,/ скве́рнаго врага́ Христо́вы Це́ркве, всеблаже́нная Феодо́сие,/ и с Вы́шними ра́дуешися во́инствы,// чту́щия па́мять твою́ покрыва́ющи.

Тропaрь, глaсъ д7:

Добродётель бlгопріsтнw, м§нице, пости 1гла є 3си 2, хrт0во пріsтелище бhсть чи 1стое, и 3 с™aгw д¦а д0мъ возлю 1бленъ: tню 1дуже посрами 1ла є 3си 2 врагA борю 1щаго р0дъ человёческій, д0брэ страдaвшаz, и 3 посёкла є 3си 2 копрwнЂма, fеод0сіе, мечeмъ вёры: и 3 къ черт0гу нб cному престaвиласz є 3си 2 рaдующисz. тебE вёрою чтyщымъ при 1снw проси 2 вeліz мл cти.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Трудaми жив0тъ нетрyдный дости 1гла є 3си 2, кр0вію же копрwнЂма ўдави 1ла є 3си 2, м§нице, сквeрнаго врагA хrт0вы цRкве, всебlжeннаz fеод0сіе: и 3 съ вhшними рaдуешисz вHинствы, чтyщыz пaмzть твою2 покрывaющи.

Ще в розробці

Знайшли помилку