...
Перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Iісуса Христа 20190918084948 61c1a704
Житія святих,  Ікони

Перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Iісуса Христа

Місяця серпня на 16-й день

Перенесення з Едесси до Константинополя Нерукотворного Образа Господа нашого Іісуса Христа відбулося 944 р. Переказ свідчить, що за часів проповіді Спасителя в сирійському місті Едесі правив Авгар. Він був уражений по всьому тілу проказою. Слух про великі чудеса, які творив Господь, поширився Сирією (Мф. 4:24) і дійшов до Авгаря. Не бачачи Спасителя, Авгар увірував у Нього як у Сина Божого і написав листа з проханням прийти і зцілити його. З цим листом він послав до Палестини свого живописця Ананію, доручивши йому написати зображення Божественного Учителя. Ананія прийшов до Єрусалима і побачив Господа, оточеного народом. Він не міг підійти до Нього через велике скупчення людей, які слухали проповідь Спасителя. Тоді він став на високому камені і спробував здалеку написати образ Господа Ісуса Христа, але це йому ніяк не вдавалося. Спаситель Сам покликав його, назвав на ім’я і передав для Авгаря короткий лист, у якому, догодивши вірі правителя, обіцяв надіслати Свого учня для зцілення від прокази і настанови до спасіння. Потім Господь попросив принести воду й убрус (полотно, рушник). Він умив обличчя, витер його убрусом, і на ньому закарбувався Його Божественний Лик. Убрус і лист Спасителя Ананія приніс в Едессу. З благоговінням прийняв Авгар святиню і отримав зцілення; лише мала частина слідів страшної хвороби залишалася на його обличчі до приходу обіцяного Господом учня. Ним був апостол від 70-ти святий Тадей (пам’ять 21 серпня), який проповідував Євангеліє і охрестив увірувавшого Авгаря і всіх жителів Едесси. Написавши на Нерукотворному Образі слова “Христе Боже, всякий, сподіваючись на Тебе, не посоромиться”, Авгар прикрасив його і встановив у ніші над міськими воротами. Багато років жителі зберігали благочестивий звичай поклонятися Нерукотворному Образу, коли проходили через ворота. Але один із правнуків Авгаря, який правив Едессою, впав у ідолопоклонство. Він вирішив зняти Образ із міської стіни. Господь повелів у видінні Едеському єпископу приховати Його зображення. Єпископ, прийшовши вночі зі своїм кліром, запалив перед ним лампаду і заклав глиняною дошкою і цеглою. Минуло багато років, і жителі забули про святиню. Але ось, коли в 545 р. перський цар Хозрой I обложив Едессу, і становище міста здавалося безнадійним, єпископу Євлавію з’явилася Пресвята Богородиця і повеліла дістати із замурованої ніші Образ, який врятує місто від ворога. Розібравши нішу, єпископ знайшов Нерукотворний Образ: перед ним горіла лампада, а на глиняній дошці, що закривала нішу, було подібне ж зображення. Після звершення хресного ходу з Нерукотворним Образом стінами міста перське військо відступило. 630 року Едессою оволоділи араби, але вони не перешкоджали поклонінню Нерукотворному Образу, слава про який поширилася по всьому Сходу. 944 року імператор Костянтин Багрянородний (912-959) забажав перенести Образ у тогочасну столицю Православ’я і викупив його в еміра – правителя міста. З великими почестями Нерукотворний Образ Спасителя і той лист, який Він написав Авгарю, були перенесені духовенством до Константинополя. 16 серпня Образ Спасителя був поставлений у Фароській церкві Пресвятої Богородиці. Про подальшу долю Нерукотворного Образа існує кілька переказів. За одним – його викрали хрестоносці за часів їхнього панування в Константинополі (1204-1261), але корабель, на який було взято святиню, потонув у Мармуровому морі. За іншими переказами, Нерукотворний Образ було передано близько 1362 року до Генуї, де він зберігається в монастирі на честь апостола Варфоломія. Відомо, що Нерукотворний Образ неодноразово давав із себе точні відбитки. Один із них, так званий “на керамії”, відбився, коли Ананія ховав образ біля стіни дорогою до Едесси; інший, відбившись на плащі, потрапив до Грузії. Можливо, що різниця переказів про первісний Нерукотворний Образ ґрунтується на існуванні кількох точних відбитків.

За часів іконоборчої єресі захисники іконошанування, проливаючи кров за святі ікони, співали тропар Нерукотворному Образу. На доказ істинності іконошанування папа Григорій II (715-731) надіслав листа до східного імператора, в якому вказував на зцілення царя Авгаря і перебування Нерукотворного Образа в Едесі як на загальновідомий факт. Нерукотворний Образ поміщався на прапорах руських військ, захищаючи їх від ворогів. У Російській Православній Церкві є благочестивий звичай при вході вірянина до храму читати разом з іншими молитвами тропар Нерукотворному Образу Спасителя.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь перенесения Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа, глас 2

Пречи́стому Твоему́ о́бразу покланя́емся, Благи́й,/ прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же:/ во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест,/ да изба́виши я́же созда́л еси́ от рабо́ты вра́жия./ Тем благода́рственно вопие́м Ти:/ ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш,// прише́дый спасти́ мир.

Кондак перенесения Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа, глас 2

Неизрече́ннаго и Боже́ственнаго Твоего́ к челове́ком смотре́ния,/ неопи́санное Сло́во О́тчее,/ и о́браз непи́санный, и богопи́санный победи́телен,/ ве́дуще нело́жнаго Твоего́ воплоще́ния,// почита́ем, того́ лобыза́юще.

Тропaрь, глaсъ в7:

Пречcтому твоемY џбразу покланsемсz, бlгjй, просsще прощeніz прегрэшeній нaшихъ, хrтE б9е: в0лею бо бlговоли1лъ є3си2 пл0тію взhти на кrтъ, да и3збaвиши ±же создaлъ є3си2, t раб0ты врaжіz. тёмже благодaрственнw вопіeмъ ти2: рaдости и3сп0лнилъ є3си2 вс‰, сп7се нaшъ, пришeдый сп7сти2 мjръ.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Въ мlтвахъ:

Неизречeннагw и3 бжcтвеннагw твоегw2 къ человёкwмъ смотрeніz неwпи1санное сл0во џ§ее, и3 џбразъ непи1санный, и3 бGопи1санный побэди1теленъ, вёдуще нел0жнагw твоегw2 воплощeніz, почитaемъ того2 лобызaюще.

Ще в розробці

Знайшли помилку