...
Пророк Софонія p1b3d1spqtmb01cfk12jdpfv11p13
Житія святих,  Листопад

Пророк Софонія

Місяця грудня на 3-й день

Святий пророк Софонія був із гори Саравата із племені Симеонового, батька мав Кушу, діда ж Гедалія, прадіда Амарія, прапрадіда ж Єзекію. Був же за ім’ям своїм і суттю своєю споглядач і таїнств Божих пізнавач [як же й ім’я його тлумачиться]. Маючи помисли свої завжди чистими, у богомисленні вправляючись й одного Бога бачачи, сподобився божественних откровень і побачив багато тайн Божих, що в останні дні мають бути явлені, і провістив ті події. Пророкував-бо про розорення і запустіння Єрусалиму і про розбещення юдеїв та розсіяння їх. “Вигубляться, — каже, — жиди з Єрусалиму, і буде Єрусалим влаштований людям Божим, із народів зібраним, на перебування, що співчасні будуть Богові: явиться слава праведним, а осоромлення нечестивим, і буде Суддя і Цар по всій землі всьому живому Христос Господь, і воздасть кожному за заслугами його”. Так пророкуючи, помер, і похований у домі своїм, чекаючи на спільне всіх воскресіння. Був же на вигляд подібний на святого Івана Богослова, малу маючи бороду й лице округле.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь пророку Софонии, глас 2

Проро́ка Твоего́ Софо́нии па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак пророку Софонии, глас 4

Яви́лся еси́ светоза́рен Боже́ственным Ду́хом, проро́че Софо́ние,/ Бо́жие явле́ние возгласи́в:/ ра́дуйся зело́, дщи Сио́ня Иерусали́мова, пропове́ждь:// се Царь твой гряде́т, спаса́яй.

Тропaрь, глaсъ в7:

Прbр0ка твоегw2 соф0ніи пaмzть, гDи, прaзднующе: тёмъ тS м0лимъ, сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Kви1лсz є3си2 свэтозaренъ бжcтвеннымъ д¦омъ, прbр0че соф0ніе, б9іе kвлeніе возгласи1въ: рaдуйсz ѕэлw2, дщи2 сіHнz їерcли1мова, проповёждь: сE цRь тв0й грzдeтъ, сп7сazй.

Ще в розробці

Знайшли помилку