...
Святитель Прокл, патріарх Царгородський Proclus of constantinople
Житія святих,  Листопад

Святитель Прокл, патріарх Царгородський

Місяця листопада на 20-й день

Святитель Прокл, архієпископ Константинопольський, з юних років увесь свій час віддавав молитві та вивченню Святого Письма. Господь удостоїв його великого щастя бути учнем святителя Іоанна Златоуста († 407, пам’ять 13 листопада), який висвятив його спочатку в сан диякона, а потім у сан пресвітера. Святий Прокл був свідком явлення апостола Павла святителю Іоанну Златоусту. Від свого вчителя святий Прокл отримав глибокі знання Святого Письма, навчився в досконалій формі викладати думки.

Після вигнання і смерті святителя Іоанна Златоуста святого Прокла висвятили святим патріархом Константинопольським Сисинієм (426-427) на єпископа міста Кизика, але під впливом єретиків-несторіан паства вигнала свого святителя. Тоді святий Прокл повернувся до столиці і проповідував Слово Боже в храмах Константинополя, зміцнюючи слухачів у православній вірі, викриваючи злочестивих єретиків. Після смерті святителя патріарха Сисинія святитель Прокл був зведений на архієпископа. Ставши патріархом Константинопольським, керував Церквою протягом дванадцяти років (434-447). Стараннями святителя Прокла за святого царя Феодосія II (408-450) з Коман до Константинополя було перенесено мощі святителя Іоанна Златоуста.

Під час патріаршества Прокла імперію спіткав руйнівний землетрус, що тривав кілька місяців. У Віфінії, Геллеспонті, Фригії руйнувалися міста, зникали з лиця землі річки, у безводних колись місцях виникали згубні повені. Константинопольці на чолі з патріархом і імператором виходили з міста і здійснювали молебні про припинення небаченого за силою лиха. Під час одного молебню з натовпу був невидимою силою піднятий у повітря хлопчик і віднесений на таку висоту, де людський погляд уже не міг його бачити. Потім цілим і неушкодженим отрока опустили на землю і він розповів, що там, у височині, він чув і бачив, як Ангели, славлячи Бога, співають: “Святий Боже, Святий Міцний, Святий Безсмертний”. Весь народ заспівав Трисвяту молитву, приєднавши до неї: “помилуй нас” – і землетрус припинився. Цю молитву Православна Церква співає за богослужінням і до цього дня.

Константинопольська паства любила свого патріарха за його подвижницьке життя, за його турботу про знедолених і за його проповіді. До наших днів дійшло багато творінь святителя. Найбільшу популярність здобули спрямовані проти несторіан два Слова святителя на похвалу Божій Матері і чотири Слова на Різдво Христове, що викладають православне вчення про Втілення Сина Божого. Загальну повагу здобула діяльність святого патріарха щодо влаштування благочиння у всіх церковних справах. Оточений любов’ю і пошаною, Прокл відійшов до Господа в похилому віці († 446-447).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь святителю Проклу, архиепископу Константинопольскому, глас 4

И́же Боже́ственным нача́лом прему́дрости,/ стра́хом Госпо́дним утве́рждся,/ отту́ду свяще́нными восхожде́нии возше́л еси́/ во учени́чество Златоу́ста,/ и архиере́йскаго того́ престо́ла досто́ин быв чистоты́ добро́тами,/ апо́стольским пра́вилом себе́ вообрази́в,/ не себе́ живы́й, но Христу́ и ста́ду твоему́./ Тем в нетле́нный живо́т апо́стольски всели́лся еси́,/ иера́рше Про́кле,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак святителю Проклу, архиепископу Константинопольскому, глас 4

Досто́йно днесь торжеству́ет/ всех градо́в честне́йший вои́стинну в честно́м преставле́нии твое́м,// о́тче отце́в, Про́кле му́дре.

Тропaрь пр0кла, глaсъ д7:

И$же бжcтвеннымъ начaломъ премyдрости, стрaхомъ гDнимъ ўтвeрждсz, tтyду сщ7eнными восхождє1ніи возшeлъ є3си2 во ўчени1чество златоyста, и3 ґрхіерeйскагw тогw2 прест0ла дост0инъ бhвъ чистоты2 добр0тами, ґпcльскимъ прaвиломъ себE воwбрази1въ, не себЁ живhй, но хrтY и3 стaду твоемY. тёмъ въ нетлённый жив0тъ ґпcльски всели1лсz є3си2, їерaрше пр0кле, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ пр0кла, глaсъ д7.
Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Дост0йнw днeсь торжествyетъ, всёхъ градHвъ честнёйшій вои1стинну въ честн0мъ преставлeніи твоeмъ, џтче nтцє1въ пр0кле мyдре.

Ще в розробці

 

Знайшли помилку