...
Пам'ять святого апостола Андроника, одного із сімдесяти, і Юнії, помічниці його p1apab6hdal7o10u9kdosln1mg93
Житія святих,  Травень

Пам’ять святого апостола Андроника, одного із сімдесяти, і Юнії, помічниці його

Місяця травня на 17-й день

Святий апостол Андроник зі святою Юнією, помічницею своєю, знаменитий був у лику святих сімдесяти апостолів. Повірив у Христа швидше, ніж святий апостол Павло, йому ж і родичем був, як же про те Павло святий у Посланні до римлян свідчить, кажучи: “Вітайте Андроника і Юнію, родичів моїх і співв’язнів, що знамениті серед апостолів, бо швидше від мене повірили в Христа”. Був же святий Андроник єпископом у Панонії, проте не лише одного града чи краю, але цілого світу проповідник й учитель. Все-бо, наче крилатий, обійшов, звабу бісівську в основі викинув, проповідуючи Христа. Мав же послідовницю — предивну Юнію, і з нею для світу помер, для Христа ж одного жив, багатьох до благорозумності привів. Ідольські храми зруйнувавши, божественні церкви будували, і духів нечистих з людей виганяли, і пристрасті хворобливі лікували. Спільним же єства людського боргом смертним з тутешніх відійшли, прийняли від Господа вінець апостольства і мучеництва, бо від невірних багато вистраждали. їхні ж святі мощі разом із мощами багатьох святих мучеників у Євгенійських поселеннях знайдені були й одкровенням сповіщені, як же про те місяця лютого у двадцять другий день написано.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь апостолу Андронику и святой Иунии, глас 3

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак апостолу Андронику и святой Иунии, глас 2

Звезду́ пресве́тлую,/ Богоразу́мия све́том просве́щшаго язы́ки/ апо́стола Христо́ва Андрони́ка восхва́лим/ и с ним во благове́стии потруди́вшуюся Иуни́ю прему́друю, вопию́ще:// моли́те Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.

Тропaрь, глaсъ G:

Ґпcли с™jи, моли1те млcтиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

ЅвэздY пресвётлую, бGоразyміz свётомъ просвёщшаго kзhки, ґпcла хrт0ва ґндронjка восхвaлимъ, и3 съ ни1мъ во бlговёстіи потруди1вшуюсz їунjю премyдрую, вопію1ще: моли1те хrтA бGа непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку