...
Житія святих,  Листопад

Мученики Онисифор та Порфирій

Місяця листопада на 9-й день

Пам’ять святих мучеників Онисифора та Порфирія, які в царство Деоклитіянове численні муки за Христа перетерпіли: биття-бо й рани по всьому тілові прийняли, на сковородах палені були, нарешті, дикими кіньми по гострих місцях довгий час волочені й розтерзані, Богові душу віддали. Тіла їхні, вірними таємно зібрані, в селі Пангіянському покладено.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученикам Онисифору и Порфирию, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученикам Онисифору и Порфирию, глас 2

Му́ченик дво́ица, пострада́вше кре́пко,/ вра́жию горды́ню на зе́млю низложи́сте,/ озари́вшеся благода́тию несозда́нныя Тро́ицы,/ сла́внии Ониси́форе и Порфи́рие,// моли́теся непреста́нно о всех нас.

Тропaрь м§никwвъ, глaсъ д7:

Мч7ницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. тёхъ мл7твами сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

М§никъ дв0ица пострадaвше крёпкw, врaжію гордhню на зeмлю низложи1сте, њзари1вшесz бlгодaтію несоздaнныz трbцы, слaвніи, nнисjфоре и3 порфЂріе, моли1тесz непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку