...
Житія святих,  Лютий

Преподобний Василій, співстраждалець і співпосник святого Прокопія Декаполита

День пам'яті (н. ст.)

Місяця лютого на 28-й день (перехідне)

Він жив за царювання Льва Ісавра, іконоборця. Покинувши ж світ і все, що в світі, став монахом і життя чернече добродійне, як же годилося, пройшов. Тоді, коли шанування святих ікон відкидалося, твердо іконоборцям протистояв — через те був схоплений і довго мучений, проте не підкорився і не погодився з їхнім єретицтвом, але правду визнавав аж до смерті, маючи собі помічником божественного Прокопія. Дерли Василія святого [як же і Прокопія преподобного] по всьому тілу, і по шиї, і в темницю вкинули, перебував у путах часу немало, допоки не помер цар беззаконний. Коли ж помер кат той, відпущено було преподобного Василія зі святим Прокопієм й іншими сповідниками. І жив у таких, як і раніше, посницьких трудах, багатьох до правовір’я приводячи і на добродійне наставляючи життя. Тоді після років достатніх і життя богоугодного блаженна його кончина прийшла. У молитвах і хвалі до Бога, Якого ж змалку полюбив, веселячись, відійшов.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь, глас 1:

Пусты́нный житель, и в телеси́ Ангел,/ и чудотво́рец я́вился еси́, Бого́носе, о́тче наш Ва́силие,/ посто́м, бдением, молитвою́ Небесная дарова́ния приим,/ исцеля́еши недужныя и ду́ши верою притека́ющих ти./ Сла́ва Да́вшему ти крепость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобою всем исцеле́ния.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Вышни́х ища́:

Тропaрь, глaсъ №:

Пустhнный жи1тель и3 въ тэлеси2 ѓгGлъ, чудотв0рецъ kви1лсz є3си2, бGон0се џ§е нaшъ васjліе, пост0мъ, бдёніемъ, моли1твою нбcнаz даров†ніz пріи1мъ, и3сцэлsеши нед{жныz, и3 дyшы вёрою притекaющихъ ти2. Слaва дaвшему ти2 крёпость, слaва вэнчaвшему тS, слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

Кондaкъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Ще в розробці

Знайшли помилку