...
Преподобний Авксентій p1epj6a61k1a8n1lj01v5eur8guu3
Житія святих,  Лютий

Преподобний Авксентій

Місяця лютого на 14-й день

Преподобний Авксентій, за походженням сирієць, служив при дворі імператора Феодосія Молодшого (418-450). Він був відомий як доброчесна, вчена і мудра людина і мав дружбу з багатьма благочестивими мужами свого часу.

Обтяжуючись мирською метушнею, святий Авксентій прийняв сан пресвітера, а потім і чернечий постриг. Після цього, віддалившись у Віфінію, він знайшов відокремлене місце на горі Оксія, недалеко від Халкідона, і став там вести життя відлюдницьке. (Гора ця згодом названа була Авксентьєвою.) Місце подвигів святого було виявлено пастухами, які шукали овець, що заблукали. Чутка про нього рознеслася, і до нього стали приходити люди за зціленням. Іменем Божим святий Авксентій зціляв безліч хворих і недужих.

У 451 році святого Авксентія покликали на IV Вселенський Собор у Халкідоні, де він і прославився як викривач Євтихієвої та Несторієвої єресей. Великий знавець Священного Писання, святий Авксентій легко осоромив супротивників, які вступали з ним у суперечку. Після закінчення Собору святий Авксентій знову повернувся у свою відокремлену келію на горі. Духовним поглядом він бачив на великій відстані кончину святого Симеона Стовпника (459). Преподобний Авксентій помер близько 470 року, залишивши після себе учнів і влаштувавши багато монастирів у Віфінській області.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Авксентию Вифинскому, глас 1

Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Авксе́нтие,/ посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак преподобному Авксентию Вифинскому, глас 2

Наслади́вся, Богому́дре, воздержа́ния/ и жела́ния пло́ти твоея́ обузда́в,/ яви́лся еси́, ве́рою сия́я,/ я́коже сад посреди́ рая́, процве́л еси́,// Авксе́нтие о́тче свяще́нне.

Тропaрь, глaсъ №:

Пустhнный жи1тель, и3 въ тэлеси2 ѓгGлъ, и3 чудотв0рецъ kви1лсz є3си2, бGон0се џтче нaшъ ґvxeнтіе, пост0мъ, бдёніемъ, моли1твою, нбcнаz даров†ніz пріи1мъ, и3сцэлsеши нед{жныz, и3 дyшы вёрою притекaющихъ ти2. слaва дaвшему тебЁ крёпость, слaва вэнчaвшему тS, слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Въ мл7твахъ:

Наслади1всz, бGомyдре, воздержaніz, и3 жел†ніz пл0ти твоеS њбуздaвъ, kви1лсz є3си2 вёрою сіsz, ћкоже сaдъ посреди2 раS процвёлъ є3си2, ґvxeнтіе, џтче сщ7eнне.

Ще в розробці

Знайшли помилку