...
Преподобний Нил посник p1da6m4nlic7mdmi1pi01sdfj9r3
Житія святих,  Листопад

Преподобний Нил посник

Місяця листопада на 12-й день

Святий преподобний Нил Постник, уродженець Константинополя, жив у IV столітті і був учнем святого Іоанна Златоуста. Здобувши прекрасну освіту, Нил ще молодою людиною був призначений на важливий пост префекта столиці. До цього часу Нил був одружений і мав двох дітей. Блиск придворного життя обтяжував подружжя. Величезний вплив на їхнє життя і їхні прагнення чинив святий Іоанн Златоуст. Подружжя вирішило розлучитися і присвятити себе чернечому життю. Дружина Нила з дочкою пішла в один із жіночих монастирів у Єгипет, а преподобний Ніл із сином Феодулом пішли на Синай, де оселилися у викопаній своїми руками печері. Сорок років служила ця печера житлом преподобному Нилу. Постом, молитвою, працями здобув святий високу духовну досконалість. До нього стали приходити люди всякого звання і стану – від імператора до хлібороба, і кожен у святого знаходив пораду і розраду. У своїй самоті преподобний Нил багато писав. Відомі його послання, серед яких – гнівні викриття імператора Аркадія, який вигнав святого Іоанна Златоуста. Широко відомі аскетичні творіння преподобного Ніла, гідного учня Златоуста: вони досконалі за формою, глибоко православні, сповнені щирим почуттям і ясною думкою.

У пустелі преподобний Нил зазнав багато негараздів. Так, сарацини полонили сина його Феодула, якого призначили в жертву язичницьким богам. За молитвами святого Господь врятував Феодула, і преподобний знайшов його у єпископа Емеського, який викупив молодого чоловіка у варварів. Цей же єпископ висвятив обох пустельників на пресвітерів. Після посвяти вони повернулися на Синай, де і подвизалися разом до смерті преподобного Нила.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Нилу Постнику, глас 8

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Ни́ле, о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Нилу Постнику, глас 8

Хвра́стная страсте́й я́же от телесе́ воста́ния/ сечи́тельно, Ни́ле блаже́нне, во бде́нной твое́й ссекл еси́ моли́тве,/ но, я́ко име́я дерзнове́ние ко Го́споду,/ от вся́ких мя бед свободи́, да зову́ ти:// ра́дуйся, о́тче всеми́рный.

Кондак преподобному Нилу Постнику, глас 8

Боже́ственною любо́вию возгоре́вся, всеблаже́нне,/ оста́вил еси́ и́же в житии́ молвы́/ и по́стных сели́тву в горе́ стяжа́,/ от нея́же, вшед в мрак незахо́дный,/ прие́млеши, я́ко дре́вле Богоно́сец, Богоначерта́нная писмена́,/ и́миже к Боже́ственней доброде́тели наставля́еми, ве́село вопие́м ти:// ра́дуйся, о́тче Ни́ле, по́стником добротворе́ние.

Тропaрь, глaсъ и7:

Слeзъ твои1хъ течeньми пустhни безпл0дное воздёлалъ є3си2, и3 и5же и3з8 глубины2 воздыхaньми, во сто2 трудHвъ ўплодоноси1лъ є3си2, и3 бhлъ є3си2 свэти1льникъ вселeннэй, сіsz чудесы2, нjле, џтче нaшъ: моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ прпdбнагw, глaсъ и7.
Под0бенъ: Взбрaнной:

Хвр†стнаz страстeй, ±же t тэлесE, вост†ніz сэчи1тельнw, нjле бл7жeнне, во бдённой твоeй ссёклъ є3си2 мл7твэ. но ћкw и3мёz дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ мS бёдъ свободи2, да зовy ти: рaдуйсz, џтче всемjрный.

Ще в розробці

Знайшли помилку