...
Преподобний Никон, ігумен Радонезький, учень преподобного Сергія p1b2880lft1quj1lsd13k41sos1v8n3
Житія святих,  Листопад

Преподобний Никон, ігумен Радонезький, учень преподобного Сергія

Місяця листопада на 17-й день

Учень преподобного Сергія Радонезького. Народився в Юр’єві-Польському. У юному віці, почувши про Ангельське життя преподобного Сергія і бажаючи наслідувати його, святий прийшов до преподобного Сергія і просив долучення до лику ченців. Преподобний Сергій, передбачаючи в ньому майбутнього великого подвижника і випробовуючи його смиренність і терпіння, відіслав св. Никона до свого учня преподобного Афанасія Висоцького. Тут преподобний Никон навчався розумного ділання, вивчав Святе Письмо і досягав успіху в чеснотах і чистоті.

Зведений у сан ієромонаха, преподобний Никон повернувся в Троїце-Сергієву Лавру і став улюбленим і близьким учнем преподобного Сергія. Бачачи духовну зрілість і досвідченість преподобного Никона, преподобний Сергій перед смертю призначив його своїм наступником.

Ставши ігуменом, преподобний Никон підтримував усе, що було встановлено вчителем: любив молитву і піст, трудився нарівні з братією, про яку постійно з любов’ю піклувався.

При преподобному Никоні 5 липня 1422 р., під час будівництва нового храму в ім’я Живоначальної Трійці, були знайдені нетлінні мощі преподобного Сергія Радонезького.

Після багатьох трудів і подвигів преподобний Никон помер 17 листопада 1426 р. і був похований поблизу раки свого вчителя. У 1560 р. над могилою преподобного було побудовано храм в ім’я його. Мощі преподобного Никона, що спочивають тут під гробницею, відокремлюються від раки великого Сергія однією кам’яною стіною.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Никону, игумену Радонежскому, глас 1

Послуша́ния до́брый рачи́тель быв,/ преподо́бне Ни́коне приснопа́мятне,/ Це́рковь бо прекра́сну Святы́я Тро́ицы/ в похвалу́ отцу́ твоему́ воздви́гл еси́./ Те́мже и мы, ча́да твоя́, любо́вию вопие́м ти:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Тропарь общий преподобным Сергию и Никону Радонежским, глас 8

Я́ко трисве́тлаго со́лнца светоза́рныи зве́зды,/ Тро́ическим све́том озаря́ете сердца́ ве́рных,/ сосу́да Све́та Пресвяты́я Тро́ицы я́вльшеся,/ и преди́вным ва́шим житие́м и́ноком бы́сте тве́рдии законоположи́телие/ и це́рквам благоле́пие, и благове́рным, и святи́телем, и все́м лю́дем,/ вся́ бо де́монския скве́рны отгна́вше отсю́ду/ ва́шими чи́стыми уче́нии и де́лы,/ до́бре упасо́сте ста́до, собра́нное ва́ми,/ но и ны́не мо́лим ва́с:/ посеща́йте ча́д свои́х, я́ко иму́щие дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ Богому́дре Се́ргие с чу́дным ученико́м свои́м Ни́коном,/ и моли́те Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Тропaрь, глaсъ №:

Послушaніz д0брый рачи1тель бhвъ, прпdбне нjкwне приснопaмzтне, цRковь бо прекрaсну с™hz трbцы, въ похвалY nтцY твоемY воздви1глъ є3си2. тёмже и3 мы2, ч†да тво‰, люб0вію вопіeмъ ти2: слaва дaвшему ти2 крёпость, слaва вэнчaвшему тS, слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Дух0вному твоемY настоsтелю, џтче нjкwне, всsчески прилэпи1всz, и3 t негw2 наставлsемь, во всeмъ хrт0ви пораб0тивсz, монaхwвъ бhлъ є3си2 чиноначaльникъ, и3 прпdбныхъ сожи1тель: съ ни1миже хrтA бGа моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку