...
Преподобний Євфимій Новий p1dmghak00s7r1dafg72tm1hvf3
Житія святих,  Жовтень

Преподобний Євфимій Новий

Місяця жовтня на 15-й день

Цей преподобний отець наш Євфимій був спершу мирянин, людина благочестива, яка чесно жила у шлюбі. Зворушився-бо душею і, полюбивши Бога всім серцем, покинув світ і все, що в світі, відкинув ласку дружини і пішов у пустелю, у якій зі звірами поселився і, з бісами борючись, жив як один із стародавніх пустельників, зиму і спеку терплячи, постом і трудами плоть свою умертвляючи, безнастанними молитвами оживлюючи душу свою. І так він жив благочестиво, що життя його ангелів здивувало, і застрашив бісівську гординю. Був же наставником інокам, учням своїм добрим учителем, як дітям батько виявився, до спасительного їх наставляючи шляху, яким пройшов сам, досягнувши літ довгих і доброго пристанища, і тепер після численних трудів спочиває там, де перебувають ті, котрих прикликав до себе Господь, говорячи: “Прийдіть до Мене, всі струджені та обтяжені — і Я заспокою вас”.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Евфимию Новому, Солунскому, глас 8

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо Крест, после́довал еси́ Христу́,/ и, де́я, учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней;// те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Евфи́мие, дух твой.

Кондак преподобному Евфимию Новому, Солунскому, глас 2

Волне́ний мно́жества невла́жно преходя́,/ безпло́тныя враги́ струя́ми слез твои́х/ кре́пко погрузи́л еси́,/ Богому́дре Евфи́мие преподо́бне:/ и, чуде́с дар прие́м,/ исцеля́еши стра́сти вся́кия,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание преподобному Евфимию Новому, Солунскому

Ублажа́ем тя, преподо́бне о́тче Евфи́мие, и чтим святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче а́нгелов.

Тропaрь, глaсъ и7:

Въ тебЁ, џтче, и3звёстнw сп7сeсz, є4же по џбразу: пріи1мъ бо крeстъ, послёдовалъ є3си2 хrтY, и3 дёющи ўчи1лъ є3си2 презирaти ќбw пл0ть, прех0дитъ бо, прилэжaти же њ души2 вeщи безсмeртнэй. тёмже и3 со ѓгGлы срaдуетсz, прпdбне є3vfЂміе, дyхъ тв0й.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Волнeній мн0жєства невлaжнw преходS, безплHтныz враги2 струsми слeзъ твои1хъ крёпкw погрузи1лъ є3си2, бGомyдре є3vfЂміе, прпdбне: и3 чудeсъ дaръ пріeмъ, и3сцэлsеши стр†сти вс‰кіz, моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку