...
Мучениця Пелагія Антіохійська діва p1auundg4j5bt8hlnte2li1rjp3
Житія святих,  Жовтень

Мучениця Пелагія Антіохійська діва

Місяця жовтня на 8-й день

Свята Пелагія жила в Антіохії в III столітті, за правління імператора Нумеріана (283–284). Вона походила зі знатного роду і була наділена від Бога рідкісною красою, яку намагалася перевершити красою душі. Імператор міста, дізнавшись, що Пелагія – християнка, відправив загін воїнів взяти її під варту. Ті оточили будинок і приготувалися силою захопити п’ятнадцятирічну діву, якщо вона чинитиме опір. Але Пелагія спокійно вийшла їм назустріч і попросила трохи на збори.

Пам’ятаючи про тих, хто перед нею вступив на шлях мучеництва, вона знала, що грубі воїни спробують посягнути на її цноту, присвячену Господу. Тоді вона попрямувала до того місця в будинку, де мала звичай молитися. Звернувшись на схід, піднявши руки до неба і омиваючи обличчя багатими сльозами, Пелагія довго благала Бога позбавити її подібної ганьби, щоб постати перед Ним з непорочними душею і тілом. Господь почув молитву діви і дав її совісті запевнення в тому, що краще зрадити себе добровільної смерті, ніж дозволити осквернити тіло перед неминучою смертю від тортур. Здійснившись упевненості, посланої з небес, Пелагія кинулася з висоти свого дому, дозволивши душі відлетіти в обитель Ангелів та святих.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобной Пелагии Антиохийской, глас 8

В тебе́ ма́ти изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Пелаги́е, дух твой.

Кондак преподобной Пелагии Антиохийской, глас 2

Те́ло твое́ поста́ми изнури́вши,/ бде́нными моли́твами Творца́ умоли́ла еси́ о дея́ниих твои́х,/ я́ко да прии́меши соверше́нное оставле́ние,/ е́же и обрела́ еси́, ма́ти, я́ве,// путь покая́ния показа́вши.

Тропaрь, глaсъ и7:

Въ тебЁ мaти и3звёстнw сп7сeсz, є4же по џбразу: пріи1мши бо крeстъ, послёдовала є3си2 хrтY, и3 дёющи ўчи1ла є3си2 презирaти ќбw пл0ть, прех0дитъ бо, прилэжaти же њ души2 вeщи безсмeртнэй. тёмже и3 со ѓгGлы срaдуетсz, прпdбнаz пелагjе, дyхъ тв0й.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Тёло твоE постaми и3знури1вши, бдёнными мл7твами творцA ўмоли1ла є3си2 њ дэsніихъ твои1хъ, ћкw да пріи1меши совершeнное њставлeніе: є4же и3 њбрэлA є3си2 мaти ћвэ, пyть покаsніz показaвши.

Ще в розробці

Знайшли помилку